Crna knjiga

Zapisi o stradanjima Srba iz Bosne i Hercegovine tokom Prvog svetskog rata.

Crna knjiga 01

Patnje Srba Bosne i Hercegovine 1914-1918.

Još u zatvoru došao sam na misao, slušajući strahote preživelog, donekle očevidac i sam, da pobeležim i saberem sve, što je naš svet podneo od 1914-1918. godine, od dana atentata na Franca Ferdinanda pa do oslobođenja.
Crna knjiga 02

Demonstracije iza atentata

Sarajevski atentat dao je dobrodošao povod potpuno otvorenim napadajima na Srbe, upravljeni bez ograde na sve iz reda gotovo bez izuzetka, u jednom neverovatnom opsegu i bez i najmanjeg obzira na postojeće državne zakone.
Crna knjiga 03

Taoci (prvi deo)

Još pre nego je predan ultimatum Austro-Ugarske Srbiji počelo se zatvaranjem sokolskih funkcionera u Banjoj Luci i Spljetu i kućnim premetačinama po svoj Dalmaciji, Sremu, Bosni i Hercegovini.
Crna knjiga 04

Taoci (drugi deo)

Naročit je bio sistem zastrašivanja taoca skorom smrću, kao kod Jevđevića, i uživanje u njihovom strahu od toga. Svešteniku Savi Škaljku iz Jezera kod Jajca nekoliko su puta vezali oči s napomenom, da ga vode na streljanje, psovali ga, punili puške i onda komandovali paljbu ne izvodeći ništa, mučeći ga tom jezovitom neizvesnošću po nekoliko minuta.
Crna knjiga 05

Internirci u Aradu

Pijeteta prema mrtvima nije bilo nikako. Njih bi gole trpali u sanduke, a ako je koji bio prevelik, onda bi ga silom, uvijajući pojedine organe, sabijali u les. Premda je bilo 86 interniranih sveštenika nije im se nikako dozvoljavalo, da opoju mrtvaca.
Crna knjiga 06

Nasilja i zločinstva vojske (prvi deo)

Od prvog dana posle atentata bilo je jasno, da su se vojničke vlasti potpuno opredelile protiv Srba i srpskih prijatelja i da će sa svoje strane pokušati sve, da ih što više oštete i onemoguće.
Crna knjiga 07

Nasilja i zločinstva vojske (drugi deo)

Trebinjski tvrđavni zapovednik general Braun napunio je odmah iza objave rata sve trebinjske zatvore najboljim ljudima iz grada i okolice, pa je, na svoju ruku, radi zastrašivanja, dao vešati taoce na očigled svemu svetu.
Crna knjiga 08

Nasilja vojske prema Srbima vojnicima

Svi naši ljudi u vojsci gonjeni silnim naporima, kao najnesvesniji iskorišćavani i zloupotrebljavani svakom prilikom, rđavo hranjeni i odevani, vođeni u nezdrava i za njih klimatski nepodnošljiva mesta, a i sami donekle telesnim sastavom predisponirani za tu bolest, gotovo su redom propadali od sušice.
Crna knjiga 09

Vojni sudovi

Rad na svoju ruku svih tih "eksponiranih" oficira i manjih komandanata izazivao je kod ovih nepreporno akte samovolje, pojačavane naročito svešću o neodgovornosti za njih, i zavisio je u najviše slučajeva o njihovoj manje ili više razvijenoj pravnoj svesti i raspoloženju.