Crna knjiga

Zapisi o stradanjima Srba iz Bosne i Hercegovine tokom Prvog svetskog rata.

Crna knjiga 01

Patnje Srba Bosne i Hercegovine 1914-1918.

Još u zatvoru došao sam na misao, slušajući strahote preživelog, donekle očevidac i sam, da pobeležim i saberem sve, što je naš svet podneo od 1914-1918. godine, od dana atentata na Franca Ferdinanda pa do oslobođenja.