Поменик светих српских ратника – Презимена на Т

685

„Помени, Господе, душе уснулих слугу Твојих, а предака наших по телу и души, и опрости им сва сагрешења вољна и невољна, даруј им Царство и примање вечних добара Твојих и наслађење вечним Твојим добрима и Твојим бесконачним и блаженим животом.“

Т. Б. Логан САД болничар *2
Т. Е. Милиган Гранди болничар, касније благајник у мисији *2
Т. Франческо д’Анђело кувар *2
Т. X. Грив болничар *2
Табаковић, Благоје Видаков 1893, Мрежица, Билећа земљорадник
Табаковић, Божо Гајин 1886, Тодорићи, Билећа земљорадник
Табаковић, Ђуро Јовин 1891, Мрежица, Билећа земљорадник
Табаковић, Никола Билећа
Табаковић, Шпиро Шаков 1894, Мрежица, Билећа земљорадник
Тадијин, Миливој *4
Тадић, Андрија Васин 1891, Двор земљорадник
Тадић, Божо Андријин 1886, Дуга, Никшић земљорадник
Тадић, Божо Савин 1889, Днопоље, Доњи Лапац машинист
Тадић, Божо Стојанов 1888, Сочаница, Двор месар
Тадић, Драгић Глишин 1897, Радовица, Слуњ трговац
Тадић, Ђуро Милин 1888, Матавази, Нови Град земљорадник
Тадић, Јошо *4
Тадић, Митар Николин 1885, Бухача, Слуњ земљорадник
Тадић, Обрад –
Тадић, Стојша Радев 1894, Љубина, Двор земљорадник
Тајков, Цвета Јоцин 1886, Нови Бечеј земљорадник
Тајшер, Људевит *4
Таминxић, Милутин Ристов 1892, Цетиње новинар
Танасковић, Драгољуб Недељков 1896, Болотевце, Призрен кројач
Танасковић, Филип Танасков 1894, Средска, Призрен зидар
Танић, Митар Радев 1884, Слободна Власт, Ђаково земљорадник
Танкосић, Алекса Пајин 1877, Кућанци, Доњи Михољац земљорадник
Танкосић, Милан Томин 1885, Велико Очијево, Дрвар
Танкосић, Миле Јовин 1890, Мало Очијево, Дрвар земљорадник
Танкосић, Никола Савин 1894, Дуго Поље, Доњи Лапац земљорадник
Тарабић, Алекса Јованов 1892, Дреновац, Глина ложач на локомотиви
Тарана, Лука Засад, Требиње
Тарана, Саво Старо Слано, Требиње
Тарбук, Милош Радев 1895, Дуњак, Војнић земљорадник
Тарбук, Никола Петров 1895, Кукурузари, Костајница радник
Тасовац, Бошко Јошов 1891, Требијови, Требиње земљорадник
Тасовац, Крсто Требијови, Требиње
Тасовић, Трајко Тасин 1897, Прилеп обућар
Таталовић, Божо Николин 1885, Гомирје, Огулин земљорадник
Таталовић, Ђуро Петров 1876, Дрежница, Слуњ земљорадник
Таталовић, Илија Пантин 1896, Језеро, Огулин земљорадник
Таталовић, Јова Николин 1879, Дрежница, Огулин железничар
Таталовић, Митар Радев 1894, Цери, Огулин ложач
Таталовић, Никола –
Татић, Ненад Мокрин, Кикинда
Татић, Миле Т. Стабанxа, Крупа
Татић, Петар Радин 1881, Мокрин, Кикинда земљорадник
Татић, Триво Мишков 1888, Баштра, Крупа земљорадник
Татомир, Андрија Марков 1894, Биочић, Дрниш земљорадник
Татомир, Славко –
Таузовић, Шпиро *4
Таушан, Милан Б. Кокорина, Гацко *3п
Таушан, Никола Радев 1893, Плочник, Невесиње земљорадник
Таушановић, Вељко Николин 1892, Столац ђак
Ташић(Татишић?), Лазо Танасијин 1886, Шушњар, Глина земљорадник
Тврдорски, Душан Лазарев Грубишно Поље
Тејлор, Xорx Енглеска возач аутобуса *2 Текла Мадсен Данска милосрдна сестра *2
Тенце, Јосип Словенија *4
Теодоровић, Војислав *4
Теодоровић, Ђуро *4
Тепавац, Јован Радев 1881, Слушница, Слуњ земљорадник
Тепавчевић, Марко Јованов Казанци, Гацко
Тепавчевић, Филип Томин 1893, Казанци, Гацко земљорадник
Тепшић, Васа Дамјанов 1893, Табориште, Глина земљорадник
Тепшић, Милан Николин 1889, Својић, Дуга Реса земљорадник
Тепшић, Павле Илијин 1892, Дуго Село, Карловац земљорадник
Тепшић, Сима Стеванов 1893, Табориште, Петриња земљорадник
Терзин, Гаја Војводина Српска
Терзин, Омер Актов(?) 1875, Бочар, Нови Бечеј земљорадник
Терзић, Марко Николин 1886, Граб, Грачац земљорадник
Терзић, Митар Гацко
Терзић, Пантелија Илијин 1889, Поповац, Беловар земљорадник
Терзић, Сава Срећков 1892, Бегеч, Нови Сад земљорадник
Терзић, Север Влахов 1882, Ново Милошево, Нови Бечеј земљорадник
Терзић, Спасо Петров Мокрине, Херцег Нови
Терић, Благоје Милованов 1882, Дуга, Никшић земљорадник
Терпинц, Карол *4
Тескера, Анте *4
Тесла, Аврам Српска Крајина *4
Тесла, Васо Станков 1890, Сјеничак, Карловац земљорадник
Тесла, Душан Василијев 1894, Удбина земљорадник
Теслић, Јово Максимов 1889, Острвица, Госпић земљорадник
Теслић, Лука Лукин 1897, Острвица, Госпић земљорадник
Теслић, Миле Максимов 1884, Острвица, Госпић земљорадник
Теслић, Никола Исин Острвица, Госпић земљорадник
Теслић, Никола Јанков 1895, Острвица, Госпић земљорадник
Теслић, Томо Николин 1893, Острвица, Госпић земљорадник
Тешановић, Душан Тривин 1895, Закопа, Двор земљорадник
Тешић, Васа Илијин 1882, Идвор, Ковачица трговачки помоћник
Тешић, Милан –
Тешић, Стеван Илијин 1886, Идвор, Ковачица лађар
Тикса, Алојз *4
Тимарац, Јово Српска Крајина *4
Тинтор, Илија –
Тинтор, Јова Илијин 1890, Стабанxа, Крупа земљорадник
Тинтор, Томо Николин 1888, Грачац земљорадник
Тиодоровић, Матија 1885, “родитељи му у Далмацији” трговац
Тиосављевић, Сима Алексин 1882, Шид чувар
Тихи, Михајло Јосипов 1894, Еминовац, Славонска Пожега берберин
Тихтл, Јозеф *4
Тица, Крстан *4
Тичић, Марко Радев Главати, Котор *4
Тишма, Јандрија Николин 1891, Матијевићи, Двор земљорадник
Тишма, Стево Радев 1896, Небљуси, Доњи Лапац земљорадник
Тишма, Стојан Мићин 1891, Висућ, Кореница земљорадник
Ткалчић, Иван *4
Ткач, Иван Иванов 1893, Клекоћево/Цирвар, Маџарска радник
Тодић, Вид Милин 1873, Матавази, Нови Град земљорадник
Тодић, Илија –
Тодић, Милош Јованов 1894, Матавази, Нови Град земљорадник
Тодић, Никола Срђанов 1889, Перна, Крупа земљорадник
Тодић, Обрад Милошев 1895, Љубина, Двор земљорадник
Тодић, Петар Симин 1885, Матавази, Нови Град земљорадник
Тодић, Станко Симин 1893, Баштра, Крупа земљорадник
Тодорица, Митар Ивов Буљарица, Будва
Тодоровић, Адам Савин 1888, Папићи, Сисак земљорадник
Тодоровић, Душан Јованов 1888, Островица, Ниш пекар
Тодоровић, Ђорђе Тодоров 1858, Мушниково, Призрен радник
Тодоровић, Лазар Јовин 1885, Копривна, Сански Мост земљорадник
Тодоровић, Милан –
Тодоровић, Миле *4
Тодоровић, Милош Заријин 1884, Банатска Паланка, Бела Црква ратар
Тодоровић, Милош Савин 1882, Папићи, Костајница земљорадник
Тодоровић, Мићо *4
Тодоровић, Никола Стефанов 1885, Илок, Вуковар банкарскичиновник
Тодоровић, Саво *4
Тодоровић, Светозар Миливојев 1893, Српска Црња, Нова Црња бербер
Тодоровић, Станко Ђурин 1894, Купљенско, Војнић земљорадник
Тодоровић, Станко Станков 1894, Чемерница, Топуско земљорадник
Тодоровић, Стево *4
Тодоровић, Тодор Димитријев 1894, Крушево, Битољ столар
Тодоровић, Томо Никшић трговац
Тодоровић, Тројан Тодоров 1894, Штрпце радник
Тојагић, Божо Стеванов 1890, Омсица, Грачац земљорадник
Тојагић, Петар Данин 1883, Дерингај, Грачац земљорадник
Толимир, Пера Стеванов 1890, Исаковци, Гламоч земљорадник
Толић, Лазар Петров 1878, Пажићи(?), Даниловград столар
Тома, Михајло *4
Томан, Фрања Праг, Чешка кандидат медицине *1
Томановић, Ђорђе *4
Томановић, Симеон Миланов 1895, Горње Поље, Никшић земљорадник
Томановић, Симо Андријин 1881, Границе, Никшић земљорадник
Томаш, Ђурађ Алексин 1880, Вребац, Госпић земљорадник
Томаш, Станко Стјепанов 1895, Вребац, Госпић земљорадник
Томашев, Благоје Младенов 1888, Нови Бечеј земљорадник
Томашевић, Анто Живков Кленак, Никшић
Томашевић, Вуко Перов 1880, Бајкове Крушевице, Херцег Нови
Томашевић, Илија Јанков 1893, Шегестин, Двор земљорадник
Томашевић, Илија Матов 1881, Бајкове Крушевице, Херцег Нови
Томашевић, Јован Јанков 1887, Рисан, Котор морнар
Томашевић, Крсто Јованов 1892, Бајкове Крушевице, Херцег Нови
Томашевић, Лазар Матов 1893, Крушевице, Херцег Нови земљорадник
Томашевић, Митар Стевов Бајкове Крушевице, Херцег Нови
Томашевић, Никола Љубомиров 1895, Мемска, Костајница бравар
Томашевић, Перко Милутинов Кленак, Никшић земљорадник
Томашевић, Саво Матов 1889, Крушевице, Херцег Нови земљорадник
Томашевић, Стево Мијаилов 1892, Млаковац, Војнић земљорадник
Томић, Драгољуб Миливојев 1881, Радевце, Алексинац земљорадник
Томић, Душан Ђ. 1894, Згоњево, Требиње
Томић, Ђоко Стевин 1873, Јабланац, Новска алас
Томић, Илија Томин 1889, Словиње, Липљан земљорадник
Томић, Јагош Стојанов 1889, Превиш, Шавник земљорадник
Томић, Лазар Трифков 1898, Превиш, Шавник рудар
Томић, Миодраг пилот у француском ваздухопловству
Томић, Мићо Дурмиторски крај, Црна Гора
Томић, Петко Томин 1897, Мушниково, Призрен фабрички радник
Томић, Раде *4
Томић, Сима Томин 1894, Средска, Призрен земљорадник
Томић, Тадија Тадијин 1894, Бришник(?) Жупањац(?) Босна берберин
Томић, Цветко Томин 1881, Ретимље, Ораховац земљорадник
Томић-Руњевац, Душан Ђурин 1894, Згоњево, Требиње
Томљановић, Винко Матин 1894, Хрељин, Река трговачки помоћник
Томовић, Аћим Јовин 1886, Подгорје, Билећа земљорадник
Томовић, Тодор Андријин 1893, Подгорје, Билећа земљорадник
Топић, Ђуро Милованов 1893, Броћанац, Слуњ пекар
Топић, Миле Симин 1885, Гачани, Приједор земљорадник
Топић, Станоје *4
Торбић, Ђуро Српска Крајина *4
Торбица, Иван Иванов 1895, Студенчице, Љубљана механичар
Торбица, Танасија Илијин 1876, Растовац, Грубишно Поље трговац
Торомановић, Милан Анђелков 1893, Средска, Призрен машинист
Тот, Венцел *4
Тошков, Веља *4