Pomenik svetih srpskih ratnika – Prezimena na H

586

„Pomeni, Gospode, duše usnulih slugu Tvojih, a predaka naših po telu i duši, i oprosti im sva sagrešenja voljna i nevoljna, daruj im Carstvo i primanje večnih dobara Tvojih i naslađenje večnim Tvojim dobrima i Tvojim beskonačnim i blaženim životom.“

H. Diproz bolničar *2
H. Fremlin Skvajer bolničar *2
H. C. M. Harding bolničar *2
Hajdin, Ilija Nikolin 1890, Kolarić, Vojnić zemljoradnik
Hajdin, Mile Stankov 1892, Vojnić zemljoradnik
Hajdin, Milovan Milošev 1888, Kolarić, Vojnić zemljoradnik
Hajdinac, Andrija Stevanov 1869, Kutinica, Kutina zemljoradnik
Hajduk, Petar Josifov 1891, Prokike, Otočac trgovački pomoćnik
Hajduković, Anton Vilkov 1895, Novska zemljoradnik
Hajduković, Nikola Arsin 1894, Dobrica, Otočac zemljoradnik
Hajduković, Todor Đurđev 1892, Prokike, Otočac zemljoradnik
Halasev, Sredoje Milanov 1885, Melenci, Zrenjanin zemljoradnik
Haxispasić, Miloš Spasin 1895, Velika Hoča, Prizren kasapin
Haxić, Milan Mojsijin Klasnić, Glina zemljoradnik
Haxić, Nikola Ignjatov 1881, Sivac, Sombor zemljoradnik
Helen M. Kolmen milosrdna sestra *2
Helen Mekdugal Edinburg, Škotska lekarka *2
Heni Grevsen Danska milosrdna sestra *2
Herak, Andrija Jakšin 1891, Glogovac, Koprivnica zemljoradnik
Herbert V. Hol kvalifikovani bolničar *2
Herimjan, Nikolaj Nikolajevič 1895, Sankt Peterburg, Rusija apotekar
Hercegović, Petar Ivanov 1895, Vrgorac zemljoradnik
Hinić, Ilija Tanasijin 1884, Debelo Brdo, Korenica zemljoradnik
Hinić, Jovan Vujin 1897, Debelo Brdo, Korenica zemljoradnik
Hinić, Jovan Kuzmanov 1893, Zalužnica, Otočac radnik
Hinić, Luka Milin 1875, Ličko Petrovo Selo, Korenica zemljoradnik
Hinić, Milan Kostin 1895, Debelo Brdo, Korenica trgovački pomoćnik
Hinić, Nikola Milanov 1890, Debelo Brdo, Korenica zemljoradnik
Hinić, Petar Prokin 1891, Debelo Brdo, Korenica zemljoradnik
Hinić, Rade Manišin 1895, Debelo Brdo, Korenica zemljoradnik
Hinić, Stevo 1875., Srpska Krajina
Hinić, Stevo Jovin 1881, Zalužnica, Otočac zemljoradnik
Hlebani, Lojz Peregrev(?) 1880, Kranjska Gora, Jesenice mašinist
Honamihel, Đuro *4
Hora, dr Milan Češka lekar *1
Horvat, Rudolf Slovenija (došao iz Italije)
Horlivi, J. Prag, Češka kandidat medicine *1
Hornjak, Đuro *4
Hrasek, Franjo Josipov 1873, Karlovac lončar
Hrvaković, Dušan Stevanov 1882, Irig, Ruma svirač
Hrgović, Ivan Lukin 1873, Novaki, Podravska Slatina zemljoradnik
Hrkalović, Vasilj Maksimov 1895, Perušić, Gospić zemljoradnik
Hrnjak, Đuro Nikolin 1888, Krbavica, Korenica
Hrnjak, Ilija Mojsijin 1893, Željava, Korenica zemljoradnik
Hrnjak, Milan Budin 1892, Bunić, Korenica kovač
Hrnjak, Nikola Manišin 1892, Bunić, Korenica opančar
Hrnjak, Nikola Filipov 1882, Ilmin Dvor, Podravska Slatina *3s
Hrnjak, Spiro Nikolin 1893, Krbavica, Korenica zemljoradnik
Hrnjak, Stevan Manišin 1894, Bunić, Korenica zemljoradnik
Hrnjak, Stojan Ličko Petrovo Selo, Korenica
Hrnjak, Todor** Filipov 1893, Krbavica, Korenica zemljoradnik
Hroha, Alojz Mitanov Daruvar
Hrubi, Franja Prag, Češka kandidat medicine *1
Husein Ali Arbanija avio-mehaničar

Imena otkrivena pošto je ovaj Pomenik objavljen:

Henrik August Angel 1861-1922, Norveška Misija Crvenog krsta *1
H. Šen Norveška Misija Crvenog krsta lekar *1
Herkov, Branko-Ranko došao iz Italije
Hiber Hankin Engleska dobrotvor *2
Horvatin Lujo Hrvatska medicinar *2

Vječnaja pamjat!