Početna Biblioteka Pomenik svetih srpskih ratnika 1912 - 1918

Pomenik svetih srpskih ratnika 1912 - 1918

Pomenik svetih srpskih ratnika 01

Srpski dobrovoljci u oslobodilačkim ratovima

U mnogim vojnim aktivnostima srpske i crnogorske vojske tokom balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, a naročito u Solunskoj ofanzivi, izuzetnu ulogu imali su dobrovoljci u njihovom sastavu.