Početna Biblioteka Pomenik svetih srpskih ratnika 1912 - 1918

Pomenik svetih srpskih ratnika 1912 - 1918

Pomenik svetih srpskih ratnika 01

Srpski dobrovoljci u oslobodilačkim ratovima

U mnogim vojnim aktivnostima srpske i crnogorske vojske tokom balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, a naročito u Solunskoj ofanzivi, izuzetnu ulogu imali su dobrovoljci u njihovom sastavu.
Pomenik svetih srpskih ratnika 02

Dobrovoljci u ratovima tokom 19. veka

Bilo je to vreme kad su se svi Srbi, bez obzira na to pod čijom su okupacijom živeli, da li u Otomanskom Carstvu, da li u Austriji, da li u Ugarskoj, smatrali sinovima Srpske Zemlje.
Pomenik svetih srpskih ratnika 03

“Revolucionarna” 1848/49. godina

Ne zna se tačno koliko je dobrovoljaca iz Kneževine Srbije stiglo tada u Vojvodinu Srpsku, ali ih je moralo biti više desetina hiljada.
Pomenik svetih srpskih ratnika 04

Srbi pred nezavisnošću

Sredinom maja, od dobrovoljaca iz Bosne, Hercegovine, Vojvodine Srpske, Crne Gore, Bugarske i Maćedonije, u Šapcu je osnovan Dobrovoljački korpus.
Pomenik svetih srpskih ratnika 05

Balkanski ratovi 1912-1913 – Podaci u “zvaničnom” opticaju

Srpskom dobrovoljačkom pokretu tokom balkanskih ratova malo je posvećivano pažnje, zbog čega se podaci o broju dobrovoljaca i u srpskoj i u crnogorskoj vojsci sreću tek uzgredno.
Pomenik svetih srpskih ratnika 06

Koliko je dobrovoljaca bilo

U balkanskim ratovima borilo se najmanje 97.000 srpskih dobrovoljaca: najmanje 29.800 u crnogorskoj i najmanje 67.200 u srpskoj vojsci.
Pomenik svetih srpskih ratnika 07

Strane medicinske misije u balkanskim ratovima

Nesumnjivo, broj srpskih žrtava bio bi mnogo veći da nije bilo medicinske pomoći iz mnogih stranih zemalja. Među prvima prispele su ruske misije.
Pomenik svetih srpskih ratnika 08

Prvi svetski rat

Nikad se sa sigurnošću neće ustanoviti koliko je dobrovoljaca učestvovalo u ratnim operacijama srpske i crnogorske vojske, bilo u boračkom sastavu, bilo u onome što se danas naziva logistikom.
Pomenik svetih srpskih ratnika 09