Početna Biblioteka Jevreji Srbije u Prvom svetskom ratu / Serbian Jews in World War One

Jevreji Srbije u Prvom svetskom ratu / Serbian Jews in World War One

Jevreji toga doba nazivali su sebe „Srbi Mojsijeve vere“. Učestvovali su u svim ratovima od 1912. do 1918.

Jevreji Srbije u Prvom svetskom ratu

Jevreji Srbije u Prvom svetskom ratu

Srbija u Prvom svetskom ratu 1914–1918, čudesan je primer hrabrosti, ratničkih sposobnosti, ljubavi i dostojanstva celokupnog njenog stanovništva, bez obzira na pol, starost, veru i nacionalnost.
Jevreji Srbije u Prvom svetskom ratu

Srbija u Prvom svetskom ratu

Srbija nikada nije i formalno dobila status saveznika sa silama Antante, što je imalo negativne posledice na vođenje rata.
Jevreji Srbije u Prvom svetskom ratu

Fotografije – Photographs

Razne fotografije o učešću Jevreja Srbije u Prvom svetskom ratu na strani svoje države.
Jevreji Srbije u Prvom svetskom ratu

Serbian Jews in World War One

Serbia in World War One 1914–1918, is a magnificent example of courage, warrior skills, love and dignity of the overall population, irrespective of gender, age, religion or nationality.
Jevreji Srbije u Prvom svetskom ratu

Serbia in World War One

Serbia also was never given the status of an ally of the Entente powers, which had negative consequences on warfare.