Почетна Библиотека Јевреји Србије у Првом светском рату / Serbian Jews in World War One

Јевреји Србије у Првом светском рату / Serbian Jews in World War One

Јевреји тога доба називали су себе „Срби Мојсијеве вере“. Учествовали су у свим ратовима од 1912. до 1918.

Јевреји Србије у Првом светском рату

Serbia in World War One

Serbia also was never given the status of an ally of the Entente powers, which had negative consequences on warfare.
Јевреји Србије у Првом светском рату

Serbian Jews in World War One

Serbia in World War One 1914–1918, is a magnificent example of courage, warrior skills, love and dignity of the overall population, irrespective of gender, age, religion or nationality.
Јевреји Србије у Првом светском рату

Фотографије – Photographs

Разне фотографије о учешћу Јевреја Србије у Првом светском рату на страни своје државе.
Јевреји Србије у Првом светском рату

Србија у Првом светском рату

Србија никада није и формално добила статус савезника са силама Антанте, што је имало негативне последице на вођење рата.
Јевреји Србије у Првом светском рату

Јевреји Србије у Првом светском рату

Србија у Првом светском рату 1914–1918, чудесан је пример храбрости, ратничких способности, љубави и достојанства целокупног њеног становништва, без обзира на пол, старост, веру и националност.