Узроци и припреме за рат

Узроци рата, Балкански савез, припреме, снаге и ратни планови

Доктрина, систем спремања кадрова и обука трупа војске Краљевине Србије

Упоредо са усавршавањем и модернизовањем организације, формације и наоружања, изграђивана је и доктрина српске војске.

Формација, наоружање и опрема војске Краљевине Србије

У миру су све јединице, команде и установе сачињавале стални кадар, који је служио као школа кроз коју су пролазили сви способни грађани ради припремања за војну службу у рату.

Организација, попуна и снадбевање војске Краљевине Србије

Србија је имала само копнену војску. Иако су њеном територијом протицале две велике реке (Сава и Дунав), нерешене економске могућности нису јој дозвољавале да има речну флотилу.

Србија уочи Балканског рата

Пошто су услови за ликвидацију европске Турске све више сазревали влада је велику пажњу посветила припремама Србије за рат.

Привредни полет Србије

За време Царинског рата и после њега настао је привредни полет у Србији. Производне снаге развијале су се бржим темпом него раније.

Развој буржоарског демократизма у Србији

Мајски преврат, услопљен објективним захтевима друштвено економског и политичког развитка земље, претстављао је пад деспотског режима и победу буржоаске демоктарије у Србији.

Мобилизација и почетак рата

У Бугарској је два-три дана раније било све спремно за мобилизацију. Слична ситуација била је и у Србији. Бугарска влада је сматрала да прикупљање турских трупа око Једрена налаже да се што пре ступи у акцију, како би се одузела могућност Турској да се припреми и предухитри савезнике.

Велике силе и Балкански савез

Основна питање у односима између Балканског савеза и великих сила било је какво ће држање ове силе заузети у случају рата на Балкану и колико ће и како помагати односно ометати, акцију балканских држава.

Војне припреме балканских држава

Закључени савез са Србијом и успешан ток преговора с Грчком потстакли су бугарског краља и владу да се у априлу 1912. одлуче на рат против Турске.

Положај Турске уочи рата

Док су се балканске државе припремале да удруженим снагама реше балканску кризу, у Турској се ситуација стално погоршавала.