Početna Prvi balkanski rat Uzroci i pripreme za rat

Uzroci i pripreme za rat

Uzroci rata, Balkanski savez, pripreme, snage i ratni planovi

Srpsko-bugarski sporazum o savezu 1904. godine

Pošto su dopustile Turskoj da se surovo obračuna s makedonskim ustanicima i zadržale Bugarsku da ne izazove jače komplikacije na Balkanu, Rusija i Austro-Ugarska iskoristile su Ilindenski ustanak kao povod da se još aktivnije umešaju u balkanske poslove.