Početna Prvi balkanski rat Ratne operacije u Raškoj

Ratne operacije u Raškoj

Operacije Ibarske vojske i dejstva Javorske brigade

Obostrani raspored snaga i karakteristike zemljišta

U duhu ratnog i početnog operaciskog plana srpskog Generalštaba, na krajnjem desnom krilu strategiskog rasporeda srpske vojske koncentrisane su Ibarska vojska, prema Novom Pazaru, i Javorska brigada, prema Sjenici.