Почетна Први балкански рат Ратне операције у Рашкој

Ратне операције у Рашкој

Операције Ибарске војске и дејства Јаворске бригаде

Обострани распоред снага и карактеристике земљишта

У духу ратног и почетног операциског плана српског Генералштаба, на крајњем десном крилу стратегиског распореда српске војске концентрисане су Ибарска војска, према Новом Пазару, и Јаворска бригада, према Сјеници.

Покрет и дејства до избијања испред Новог Пазара

Ноћу 18/19 октобра Врховна команда је известила команданта Ибарске војске о објави рата Турској и наредила му да ујутру у 6 часова пређе границу и наступа ка Новом Пазару с циљем да га заузме.

Напад на Нови Пазар

Пошто је већ имао све снаге прикупљене у непосредној близини града, командант је одлучио да изврши напад на Нови Пазар. Око 20 часова 21 октобра издао је у том смислу заповест према којој ће свака колона нападити већ одређеним правцем.

Наступање Ибарске војске у Метохију

Двадесет четвртог октобра Ибарска војска се задржала у Новом Пазару припремајући се за наступање ка Косовској Митровици. У том циљу формиран је тзв. Митровички одред.

Овлађивање Јаворске бригаде граничним појасом

Пред фронтом Јаворске бригаде непријатељ је већ био напустио границу од карауле Трудова до карауле Машатлије (Машатлук), а мерћез на Калипољу посео снагама јачине једног батаљона, док су српске комите биле прешле границу и поселе Јастребовац.

Напад на Сјеницу

Комадант бригаде имао је податке да је непријатељ организовао кружну одбрану Сјенице на линији Шушуре - Бабињача - Вијенац Бабинац (Маљевине) - Лупоглав - Дубиње (Велики Дубник) - Радишића Брдо, на којој су била изграђена утврђења пољског типа.

Ослобођење западног дела Санџака

Врховна команда је 25 октобра наредила команданту Јаворске бригаде да у Сјеници остави мању посаду, а са осталим снагама наступа даље на запад и заузме Пљевља. Команданту 4 пука III позива наређено је да се прикупи код Кокина Брода и заузме Нову Варош.