Почетна Први балкански рат Ратне операције у Рашкој

Ратне операције у Рашкој

Операције Ибарске војске и дејства Јаворске бригаде

Ослобођење западног дела Санџака

Врховна команда је 25 октобра наредила команданту Јаворске бригаде да у Сјеници остави мању посаду, а са осталим снагама наступа даље на запад и заузме Пљевља. Команданту 4 пука III позива наређено је да се прикупи код Кокина Брода и заузме Нову Варош.

Напад на Сјеницу

Комадант бригаде имао је податке да је непријатељ организовао кружну одбрану Сјенице на линији Шушуре - Бабињача - Вијенац Бабинац (Маљевине) - Лупоглав - Дубиње (Велики Дубник) - Радишића Брдо, на којој су била изграђена утврђења пољског типа.

Овлађивање Јаворске бригаде граничним појасом

Пред фронтом Јаворске бригаде непријатељ је већ био напустио границу од карауле Трудова до карауле Машатлије (Машатлук), а мерћез на Калипољу посео снагама јачине једног батаљона, док су српске комите биле прешле границу и поселе Јастребовац.

Наступање Ибарске војске у Метохију

Двадесет четвртог октобра Ибарска војска се задржала у Новом Пазару припремајући се за наступање ка Косовској Митровици. У том циљу формиран је тзв. Митровички одред.

Напад на Нови Пазар

Пошто је већ имао све снаге прикупљене у непосредној близини града, командант је одлучио да изврши напад на Нови Пазар. Око 20 часова 21 октобра издао је у том смислу заповест према којој ће свака колона нападити већ одређеним правцем.

Покрет и дејства до избијања испред Новог Пазара

Ноћу 18/19 октобра Врховна команда је известила команданта Ибарске војске о објави рата Турској и наредила му да ујутру у 6 часова пређе границу и наступа ка Новом Пазару с циљем да га заузме.

Обострани распоред снага и карактеристике земљишта

У духу ратног и почетног операциског плана српског Генералштаба, на крајњем десном крилу стратегиског распореда српске војске концентрисане су Ибарска војска, према Новом Пазару, и Јаворска бригада, према Сјеници.