Opsada Skadra

Napad na utvrđeni rejon Tuzi i teške borbe oko Skadra na Bardanjoltu i Tarabošu.

Napad Zetskog odreda na utvrđeni rejon Tuzi

Prvi zadatak Zetskog odreda, i uslov za njegovo dalje nastupanje ka Skadru, bio je likvidacija graničnog utvrđenog rejona.