Опсада Скадра

Напад на утврђени рејон Тузи и тешке борбе око Скадра на Бардањолту и Тарабошу.

Предаја града

Есад-паша је затим написао писмо црногорском престолонаследнику кнезу Данилу, са захтевом да овај одреди преговараче који би утврдили услове предаје Скадра, пошто је стање операција такво да чини узалудним даље обострано пролевање крви.

Притисак великих сила и повлачење Приморског кора из Албаније

Управо када су припреме за поновни напад на Скадар биле завршене, западне силе су објавиле блокаду јадранске обале.

Припремање новог напада на Скадар

Дан раније него што је краљ Петар издао указ о формирању Приморског кора, 20 фебруара, грчка влада је прихватила захтев српске владе да обезбеди превожење Приморског кора од Солуна до Медове и тражила обавештење о бројном стању јединица, како би обезбедила одговарајући бродски простор.

Покушај црногорског Приморског одреда да заузме Тарабош

У тим условима, изјава Есад-паше да ће предати Скадар уколико падне још нека тачка у одбрани града потстакла је црногорску Врховну команду да предузме још један напад на Скадар пре пристизања српских трупа.

Споразум црногорске и српске Врховне команде о даљим мерама за заузимање Скадра

"Из недостатка артиљерије Скадар нам се још држи. Дубоко бих био захвалан Вашем Величанству кад бисте ми још четири-пет брзометних батерија с нужном муницијом одвојили од оне огромне артиљерије, коју је Ваша славо добитна војска Турцима отела".

Закључак о нападу на Скадар 7-9 фебруара

Пошто је знала да су Турци време трајања примирја искористили за довршење и изградњу фортификациског система и за организацију одбране, црногорска Врховна команда је сматрала да сопственим снагама неће моћи сломити отпор противника и заузети град.

Напад Приморских снага на Брдицу

Пошто је требало да Зетски одред 8 фебруара продужи напад у духу ранијег задатка, црногорека Врховна команда је ноћу 7/8 фебруара у два маха захтевала од команданта Приморских група да делом снага помогне Зетски одред или, уколико му то није могуће, да "због диверзије" нападне на Брдицу.

Напад Приморских трупа на Бушати

Још пре поласка за Вирпазар, 31 јануара, командант Приморских трупа тражио је од команданта Дринске дивизије II да прикупи податке о ситуацији код непријатеља, нарочито о снагама на Брдици и у рејону с. Бушати.

Напад Приморског одреда на Тарабош

Командант Приморског одреда бригадир Митар Мартиновић није се придржавао наређења краља Николе по коме је требало само да демонстрира у правцу Тарабоша, већ је предузео отсудан напад, у намери да овлада Тарабошем.

Напад Зетског одреда на В. Бардањолт

Пошто је било одлучено да се напад изводи и преко Штоја и преко Бардањолта, заповешћу је Одред био подељен на две оперативне групе: "трупе између Дрињаче и Кира", под командом бригадира Јанка Вукотића, и "трупе између Кира и Скадарског Блата" (језера), под командом бригадира Јова Бећира.