Опсада Скадра

Напад на утврђени рејон Тузи и тешке борбе око Скадра на Бардањолту и Тарабошу.

Напад Зетског одреда на утврђени рејон Тузи

Први задатак Зетског одреда, и услов за његово даље наступање ка Скадру, био је ликвидација граничног утврђеног рејона.

Закључак о нападу на Тузи

Црногорска војска је у борбама око Тузи испољила све своје врлине и мане. Јуриши на Дечић и Ђелевик су заиста обиловали примерима изванредног прегалаштва и пожртвовања. С војском таквог борбеног морала било је могуће савладати и теже препреке ако би и командовање било на висини свог задатка.

Наступање Зетског одреда ка Скадру

Покрет Одреда ка Скадру отпочео је 18 октобра. Мјешовита бригада је тога дана била у претходници. Иза ње, у једној колони, кретале су се: Бјелопавлићка, Никшићка, Вучедолска и Зетска бригада.

Наступање Приморског одреда ка Тарабошу

Приморски одред је имао задатак да ликвидира непријатељске снаге на црногорско-турској граници између Јадранског Мора и Скадарског Језера и да дејством преко Тарабоша садејствује Зетском одреду у нападу на Скадар.

Закључак о наступању према Тарабошу

На приближавање црногорских снага Тарабошу, који је сматран за једну од најосетљивијих тачака скадарске одбране, командант Скадарског корпуса је у основи правилно реаговао.

Систем одбране и распоред турских снага у Скадру

Још по завршетку рата 1878 године, начелник штаба Скадарске дивизије израдио је план за утврђивање града, али тај план није никада остварен.

Напад Зетског одреда на Штој и В. Бардањолт

По избијању у рејон Скадра, Зетском одреду су се нудила два правца за напад на град. Први, Врака - Штој - Скадар, био је много краћи и водио је равним земљиштем, без озбиљнијих природних препрека, док је други, Дришти - Нерфуши - Бардањолт - Скадар, био много дужи и заобилазнији.

Закључак о нападу на Штој и В. Бардањолт

Уочивши да је Штојски отсек утврђен и поседнут јаким снагама, црногорска Врховна команда и команда Зетског одреда су одлучили да тежиште напада овога одреда пренесу на отсек Кири, тј. правцем преко Бардањолта, свакако с тежњом да с мање жртава пробију непријатељску спољну одбрану и створе повољније услове за напад на сам град.

Припреме за поновне нападе на В. Бардањолт и Тарабош

По прикупљању јединица 3 дивизије у рејону Врака - Груда, приступило се реорганизацији Зетског одреда у циљу припреме новог напада на В. Бардањолт.

Даље операције Приморског одреда до примирја

По обустављању напада на Тарабош, командант одреда је одлучио да сам организује и изврши блокирање Скадра с југа. У том циљу формирао је посебну групу, састава: Бјелогорски, Цеклински, Цеклинско-добрски, Љешански и Љуботињски батаљон, извиђачка чета Одреда и један вод брдских топова, под командом бригадира Ива Ђуровића.