Опсада Скадра

Напад на утврђени рејон Тузи и тешке борбе око Скадра на Бардањолту и Тарабошу.

Напад Зетског одреда на утврђени рејон Тузи

Први задатак Зетског одреда, и услов за његово даље наступање ка Скадру, био је ликвидација граничног утврђеног рејона.