Opsada Jedrena

Učešće srpske Druge armije u opsadi i opštem napadu na turski teško utvrđeni grad Jedrene.

Situacija na trakijskom vojištu

Bugarska je vojska otpočela operacije 18. oktobra - dan po objavi rata, dok se turska Istočna armija tek prikupljala.