Опсада Једрена

Учешће српске Друге армије у опсади и општем нападу на турски тешко утврђени град Једрене.

Ситуација на тракијском војишту

Бугарска је војска отпочела операције 18. октобра - дан по објави рата, док се турска Источна армија тек прикупљала.

Једренска тврђава и њена посада

Налазећи се на важном саобраћајном чвору Тракије, Једрене, град на ушћу Тунџе у Марицу, још у раној историји било је претворено у значајну тврђаву, коју су касније Турци поправили и претворили у утврђени логор, ослонац њихових освајања долином Марице.

Долазак српске Друге армије под Једрене, њен распоред и уређење положаја

Пошто је расветљена ситуација на вардарском војишту, створена кумановском битком, Тимочка дивизија 1 српске 2. армије је, у духу раније одлуке Врховне команде, 27. октобра у 3 часа добила наређење да још истога дана крене преко Криве Паланке у Ћустендил и тамо се стави на располагање бугарској Врховној команди.

Стезање обруча окружења и борбена дејства до примирја

Трупама око Једрена је постављен задатак да изолују гарнизон једренске тврђаве и тако обезбеде дејства 1. и 3. армије, осигуравајући њихове комуникацијске правце ка Чаталџи.

Двомесечни период примирја

Бугарска Врховна команда није познавала ситуацију и није имала разрађен план за пробој турског фронта на Чаталџи. Тако је и дошло до непромишљеног и неприпремљеног напада на тај фронт пре него што су јединице бугарске војске биле попуњене и снабдевене и пре него што је била уређена њена позадина.

Обнова непријатељстава и припрема општег напада на тврђаву

Због непопустљивости зараћених страна на преговорима у Лондону, могло се закључити да би ратне операције могле сваког часа поново отпочети.

План за општи напад на Једрене

У очекивању одлуке Врховне команде, командант опсаде је још 14. марта издао директиву у којој је била разрађена основна замисао плана за заузимање тврђаве када се буде наредио општи напад.