Опсада Једрена

Учешће српске Друге армије у опсади и општем нападу на турски тешко утврђени град Једрене.

Ситуација на тракијском војишту

Бугарска је војска отпочела операције 18. октобра - дан по објави рата, док се турска Источна армија тек прикупљала.

Једренска тврђава и њена посада

Налазећи се на важном саобраћајном чвору Тракије, Једрене, град на ушћу Тунџе у Марицу, још у раној историји било је претворено у значајну тврђаву, коју су касније Турци поправили и претворили у утврђени логор, ослонац њихових освајања долином Марице.

Долазак српске Друге армије под Једрене, њен распоред и уређење положаја

Пошто је расветљена ситуација на вардарском војишту, створена кумановском битком, Тимочка дивизија 1 српске 2. армије је, у духу раније одлуке Врховне команде, 27. октобра у 3 часа добила наређење да још истога дана крене преко Криве Паланке у Ћустендил и тамо се стави на располагање бугарској Врховној команди.

Стезање обруча окружења и борбена дејства до примирја

Трупама око Једрена је постављен задатак да изолују гарнизон једренске тврђаве и тако обезбеде дејства 1. и 3. армије, осигуравајући њихове комуникацијске правце ка Чаталџи.

Двомесечни период примирја

Бугарска Врховна команда није познавала ситуацију и није имала разрађен план за пробој турског фронта на Чаталџи. Тако је и дошло до непромишљеног и неприпремљеног напада на тај фронт пре него што су јединице бугарске војске биле попуњене и снабдевене и пре него што је била уређена њена позадина.

Обнова непријатељстава и припрема општег напада на тврђаву

Због непопустљивости зараћених страна на преговорима у Лондону, могло се закључити да би ратне операције могле сваког часа поново отпочети.

План за општи напад на Једрене

У очекивању одлуке Врховне команде, командант опсаде је још 14. марта издао директиву у којој је била разрађена основна замисао плана за заузимање тврђаве када се буде наредио општи напад.

Напад на предње положаје тврђаве

Главни удар су наносиле бугарске трупе на источном сектору, где су биле концентрисане најјаче снаге и тешка артиљерија.

Напад на линију форова и пад Једрена

Одмах после изласка месеца на целом источном сектору је отпочела снажна артиљеријска припрема, у трајању од 15 минута, у којој је први пут учествовала целокупна артиљерија сектора.

Закључак о току и резултатима Једренске операције

Једренска операција је завршена катастрофалним поразом турских снага које су браниле тврђаву. То је имало изузетно крупан значај за јачање положаја бугарске војске.