Опсада Једрена

Учешће српске Друге армије у опсади и општем нападу на турски тешко утврђени град Једрене.

Ситуација на тракијском војишту

Бугарска је војска отпочела операције 18. октобра - дан по објави рата, док се турска Источна армија тек прикупљала.