Početna Prvi balkanski rat Operacije crnogorskog Istočnog odreda

Operacije crnogorskog Istočnog odreda

Dejstva Istočnog odreda na severu Crne Gore i u Metohiji.

Prebacivanje delova Istočnog odreda u rejon Skadra

Početkom novembra Turska se nalazila u veoma teškom položaju. Posle teških poraza kod Kumanova, Kirkilisa i Lile Burgasa, turska vojska je bila u povlačenju, dok su Skadar, Janjina, Solun i Jedrene bili ugroženi pritiskom savezničkih trupa. Sve je to ukazivalo da se turska vojska nalazi pred konačnim porazom.