Почетна Први балкански рат Операције црногорског Источног одреда

Операције црногорског Источног одреда

Дејства Источног одреда на северу Црне Горе и у Метохији.

Пребацивање делова Источног одреда у рејон Скадра

Почетком новембра Турска се налазила у веома тешком положају. После тешких пораза код Куманова, Киркилиса и Лиле Бургаса, турска војска је била у повлачењу, док су Скадар, Јањина, Солун и Једрене били угрожени притиском савезничких трупа. Све је то указивало да се турска војска налази пред коначним поразом.

Покрети и борбе Прекотарског одреда

На дан објаве рата Прекотарски одред су сачињавали Језеро-шарански батаљон Дурмиторске бригаде, један батаљон добровољаца и два спорометна брдска топа.

Ослобођење Ђаковице

Турске снаге у Метохији такође су се крајем октобра ужурбано повлачиле преко Призрена и Дебра ка Охриду и Битољу. У Ђаковици се 30 октобра налазио само један батаљон регуларних трупа од око 500 војника с једном брдском батеријом.

Закључак о дејствима Источног одреда од 19 октобра до 2 новембра

По паду Берана Турцима је било јасно да ће Источни одред даља дејства усмерити према Метохији, па су улагали напоре да ове црногорске снаге зауставе.

Операције Источног одреда од 19 октобра до 2 новембра

Ослобођењем Берана, Плава и Гусиња завршена је прва фаза операција Источног одреда у којој је требало подељеним снагама разбити непријатељске снаге у долини Таре и Лима, скратити фронт и створити услове да се прикупљеним снагама продуже дејства према Метохији.

Закључак о првој фази дејстава Источног одреда

Командант одреда, међутим, познајући општу ситуацију код непријатеља, знао је да пред собом има слабе турске снаге усто развучене на широком простору. С тим у вези он је закључио да би брзом и одлучном офанзивом свога одреда могао искористити ситуацију код непријатеља и релативно лако ослободити Васојевиће и део Санџака а затим продрети и у Метохију.