Početna Prvi balkanski rat Kumanovska operacija: Prva etapa

Kumanovska operacija: Prva etapa

Marš manevri i granične borbe

Zadatak i nastupanje srpske Treće armije

Prema podacima o neprijatelju kojima je raspolagao Generalštab, na frontu 3 armije bila bi „slabija odeljenja" turske regularne vojske, a glavnu neprijateljsku snagu pretstavljale bi „gomile Arnauta", čije će držanje zavisiti od početnog uspeha 3 armije.

Jačina i grupisanje neprijateljskih snaga pred frontom Treće armije

Kao što je ranije izneto usled nemira i šiptarskog pokreta stanje u Kosovskom vilajetu pred rat bilo je krajnje nesređeno, što je veoma nepovoljno uticalo na odbranbene mogućnosti ove turske oblasti.

Početno grupisanje Treće armije i razvoj trupa na granici

U duhu ideje početnog operaciskog plana, 3 armija se koncentrisala u dve grupe: Topličku u dolini r. Toplice i Medvećku u dolini r. Medveđe.

Borbe kod Merdara 16 oktobra

U vrema mobilizacije i koncentracije dolazilo je do sitnih sukoba duž cele granice, naročito oko karaula, ali su se ti sukobi završavali bez težih posledica. Međutim, 16 oktobra kod s. Merdare, iz jednog takvog sukoba su se razvile jake granične borbe u kojima je pre objave rata angažovana Moravska divizija II i delovi Šumadiske divizije I.

Borbe 17 oktobra

Međutim, noću između 16 i 17 oktobra, iako rat još nije bio formalno objavljen, komandant turske Vardarske armije, Zeki- paša, prenoseći zapovest komandanta Zapadne vojske, naredio je komandantu 7 korpusa: "... Preporučuje se da Prištinski odred pređe granicu".

Razvoj događaja 18 oktobra na frontu Treće armije

Dok su se 16 i 17 oktobra borbe vodile samo na frontu Topličke grupe, 18 oktobra su otpočele na celom frontu 3 armije.

Borbe 19 oktobra i povlačenje turskih snaga

U toku noći je Štab armije telefonski obavestio svoje divizije da je Srbija objavila rat Turskoj. To je sutradan saopšteno i trupama.

Osvrt na tok graničnih borbi Treće armije

U borbama na graničnom frontu 3 armija je ne samo zadržala i slomila neprijateljski napad, već ustvari i razbila neprijateljsku odbranu na ovom pravcu, stvorivši time sasvim povoljne uslove za ostvarenje projektovanog manevra preko Prištine ka Skoplju i Kumanovu.