Početna Prvi balkanski rat Kumanovska operacija: Prva etapa

Kumanovska operacija: Prva etapa

Marš manevri i granične borbe

Zadatak i nastupanje srpske Treće armije

Prema podacima o neprijatelju kojima je raspolagao Generalštab, na frontu 3 armije bila bi „slabija odeljenja" turske regularne vojske, a glavnu neprijateljsku snagu pretstavljale bi „gomile Arnauta", čije će držanje zavisiti od početnog uspeha 3 armije.