Почетна Први балкански рат Кумановска операција: Прва етапа

Кумановска операција: Прва етапа

Марш маневри и граничне борбе

Задатак и наступање српске Треће армије

Према подацима о непријатељу којима је располагао Генералштаб, на фронту 3 армије била би „слабија одељења" турске регуларне војске, а главну непријатељску снагу претстављале би „гомиле Арнаута", чије ће држање зависити од почетног успеха 3 армије.

Јачина и груписање непријатељских снага пред фронтом Треће армије

Као што је раније изнето услед немира и шиптарског покрета стање у Косовском вилајету пред рат било је крајње несређено, што је веома неповољно утицало на одбранбене могућности ове турске области.

Почетно груписање Треће армије и развој трупа на граници

У духу идеје почетног операциског плана, 3 армија се концентрисала у две групе: Топличку у долини р. Топлице и Медвећку у долини р. Медвеђе.

Борбе код Мердара 16 октобра

У врема мобилизације и концентрације долазило је до ситних сукоба дуж целе границе, нарочито око караула, али су се ти сукоби завршавали без тежих последица. Међутим, 16 октобра код с. Мердаре, из једног таквог сукоба су се развиле јаке граничне борбе у којима је пре објаве рата ангажована Моравска дивизија II и делови Шумадиске дивизије I.

Борбе 17 октобра

Међутим, ноћу између 16 и 17 октобра, иако рат још није био формално објављен, командант турске Вардарске армије, Зеки- паша, преносећи заповест команданта Западне војске, наредио је команданту 7 корпуса: "... Препоручује се да Приштински одред пређе границу".

Развој догађаја 18 октобра на фронту Tреће армије

Док су се 16 и 17 октобра борбе водиле само на фронту Топличке групе, 18 октобра су отпочеле на целом фронту 3 армије.

Борбе 19 октобра и повлачење турских снага

У току ноћи је Штаб армије телефонски обавестио своје дивизије да је Србија објавила рат Турској. То је сутрадан саопштено и трупама.

Осврт на ток граничних борби Треће армије

У борбама на граничном фронту 3 армија је не само задржала и сломила непријатељски напад, већ уствари и разбила непријатељску одбрану на овом правцу, створивши тиме сасвим повољне услове за остварење пројектованог маневра преко Приштине ка Скопљу и Куманову.

Припреме и покрети 20 октобра за наступање према Приштини

Пошто је 18 октобра био објављен рат Турској, Врховна команда је ноћу 18/19-ог наредила команданту 3 армије да 20 октобра у 7 часова ујутру отпочне наступање са Преполца и Медвеђе ка Приштини и да је заузме.

Наступање Треће армије 21 октобра

У предходном излагању је истакнуто да командант армије није уочио значај и последице граничних борби, нити је открио слабости непријатеља и његове даље одбранбене могућности, већ је стално био под импресијом о снази непријатеља, што је, свакако, дошло као последица недовољног извиђања и праћења развоја ситуације у току граничних борби.