Обострана ситуација уочи Кумановске битке

1064

Распоред српских армија и намере српског командовања

Према оперативном плану Врховне команде требало је 23 октобра да 1 армија избије на линију с. Ваксинце – с. Табановце – с. Четирце – с. Нагоричане, а 3 армија, својим левим крилом, у рејон Прешева. Али је, иницијативом свога команданта, 1 армија отпочела покрет с концентрациске просторије 20-ог уместо 21 октобра па су се њене дивизије првог ешелона сасредиле на означеној линији већ 22 октобра. Трећа армија је, међутим, тек овога дана заузела Приштину, где је и заноћила с намером да сутрадан остане у том рејону. Тако се ова армија уочи Кумановске битке налазила удаљена од 1 армије за четири дана марша. Што тиче 2 армије, главнина њене деснокрилне дивизије, наступајући преко Криве Паланке, заноћила је 23 октобра увече на Страцину с намером да идућег дана продужи покрет у правцу Кратова, где се већ налазио један пук ове дивизије; у исто време се главнина 7 (Рилске) дивизије налазила на правцу према Кочанима, а једна бригада у рејону Горње Џумаје.

Према томе, положај српских армија уочи Кумановске битке био је такав да 3 армија, с обзиром да је 23 октобра требало да се задржи у рејону Приштине, није могла наредних 4- 5 дана испољити непосредан утицај на развој операција на фронту 1 армије, док је 2 армија могла већ идућег дана после подне непосредно садејствовати 1 армији својом деснокрилном дивизијом, ако би ова са Страцина продужила покрет у правцу Куманова, односно другог дана, дејством у позадину турских снага код Куманова ако би продужила покрет у правцу Кратова.

Српска Врховна команда, међутим, није 23 октобра очекивала битку код Куманова. Она 22 октобра увече није имала никаквих података на основу којих би могла закључити да се у рејону Куманова налазе јаче непријатељске снаге, односно претпоставити да се главнина Вардарске армије тога дана прикупила у рејону Куманова и на р. Пчињи. Напротив, њој је било познато да је 1 армија, пошто је 20 октобра одбацила непријатељске делове од Бујановца с Рујна и Старца, 21 и 22 октобра наступала без отпора и чак без додира с непријатељем, као и то да су предњи делови деснокрилне дивизије 2 армије 21 октобра тек у висини Страцина дошли у контакт са слабим непријатељским деловима, који су, уз веома слаб отпор, отступили према Куманову, и да је 3 армија, разбивши непријатељске снаге пред собом, тога дана заузела Приштину.

На основу овакве ситуације на фронту, изгледа да се у Врховној команди сасвим учврстила ранија претпоставка да ће главне непријатељске снаге остати на просторији Скопље – Овче Поље – Велес, а да се пред фронтом 1 армије, у висини Куманова, могу налазити само слабији непријатељски деолови. У складу с таквом оценом ситуације, а пошто јој је тога дана било јасно да ће 3 армија закаснити да се, у духу оперативног плана, својим левим крилом споји са 1 армијом северно од Куманова, Врховна команда је 22 октобра увече наредила команданту 1 армије да идућег дана продужи покрет с циљем да заузме Куманово и да избије на линију с. Булачане – с. Ново Село – с. Биљановце – с. Слатина (Махала). Истовремено се сагласила с намером команданта 2 армије да, у духу ранијег неређења, идућег дана Тимочка дивизија I продужи покрет са Страцина у правцу Кратова и наредила да 7 дивизија наступа на Кочане са опрезом према Штипу.

Како се из ових мера види, Врховна команда не само да идућег дана није очекивала одлучну битку код Куманова, него је сматрала да 1 армија неће ништа ризиковати ако 23 октобра продужи покрет с циљем да избије на одређену линију јужно од Куманова, мада је у свим ранијим директивама доследно истицала потребу да се 1 и 3 армија сједине северно од Куманова. Према томе, битка код Куманова је за српску Врховну команду дошла потпуно неочековано, изненада.

У таквој ситуацији 1 армија је морала сама да прими удар главних снага турске Вардарске армије. Међутим, пошто је 22 октобра заузела дефинитиван распоред на одређеној линији, она није била припремљена за одлучну битку коју јој је непријатељ наметнуо 23 октобра, пре свега због тога што њен борбени поредак није био погодан за такав судар.

Ноћу 22/23 октобра пошто је увече примио наређење Врховне команде да идућег дана заузме Куманово, комадант армије је одлучи