Početna Prvi balkanski rat Kumanovska operacija: Druga i treća etapa

Kumanovska operacija: Druga i treća etapa

Kumanovska bitka i nastupanje srpskih armija ka Skoplju i Velesu

Obostrana situacija uoči Kumanovske bitke

Srpska Vrhovna komanda, međutim, nije 23 oktobra očekivala bitku kod Kumanova. Ona 22 oktobra uveče nije imala nikakvih podataka na osnovu kojih bi mogla zaključiti da se u rejonu Kumanova nalaze jače neprijateljske snage, odnosno pretpostaviti da se glavnina Vardarske armije toga dana prikupila u rejonu Kumanova i na r. Pčinji.