Почетна Први балкански рат Кумановска операција: Друга и трећа етапа

Кумановска операција: Друга и трећа етапа

Кумановска битка и наступање српских армија ка Скопљу и Велесу

Обострана ситуација уочи Кумановске битке

Српска Врховна команда, међутим, није 23 октобра очекивала битку код Куманова. Она 22 октобра увече није имала никаквих података на основу којих би могла закључити да се у рејону Куманова налазе јаче непријатељске снаге, односно претпоставити да се главнина Вардарске армије тога дана прикупила у рејону Куманова и на р. Пчињи.

Развој догађаја на левом крилу Прве српске армије

Присуство јаких турских снага 22/23 октобра непосредно пред фронтом привукло је у извесном смислу пажњу команданата дивизија које су образовале лево армиско крило.

Расветљивање ситуације пред фронтом Дунавске дивизије I и прелаз турских снага у напад

На претстражама Дунавске дивизије I било је мирно ноћу 22/23 октобра. Ујутру је време било неповољно за борбу, типично јесење с кишом и доцније, маглом, што је све јако отежавало преглед и осматрање испред фронта.

Увођење резерви

Ценећи ситуацију на фронту после избијања Шиптара на Сртевицу и неуспелог покушаја 13 низамске дивизије између 13 и 14 часова да нападне Пркин Рид, командант Вардарске армије је, изгледа, дошао до закључка да је наступио моменат када треба ангажовати армиску резерву.

Борбе на десном крилу Прве армије

У току ноћи је командант армије, наредио комаданту дивизије да један свој пук са брдском батеријом, којом је ова дивизија била ојачана, упути преко Прешева у с. Сефери, где ће, поседајући раскрсницу путева који воде из Гњилана за Куманово и гребеном Скопске Црне Горе, остати до избијања снага 3 армије.