Почетна Први балкански рат Кумановска операција: Друга и трећа етапа

Кумановска операција: Друга и трећа етапа

Кумановска битка и наступање српских армија ка Скопљу и Велесу

Обострана ситуација уочи Кумановске битке

Српска Врховна команда, међутим, није 23 октобра очекивала битку код Куманова. Она 22 октобра увече није имала никаквих података на основу којих би могла закључити да се у рејону Куманова налазе јаче непријатељске снаге, односно претпоставити да се главнина Вардарске армије тога дана прикупила у рејону Куманова и на р. Пчињи.

Развој догађаја на левом крилу Прве српске армије

Присуство јаких турских снага 22/23 октобра непосредно пред фронтом привукло је у извесном смислу пажњу команданата дивизија које су образовале лево армиско крило.

Расветљивање ситуације пред фронтом Дунавске дивизије I и прелаз турских снага у напад

На претстражама Дунавске дивизије I било је мирно ноћу 22/23 октобра. Ујутру је време било неповољно за борбу, типично јесење с кишом и доцније, маглом, што је све јако отежавало преглед и осматрање испред фронта.

Увођење резерви

Ценећи ситуацију на фронту после избијања Шиптара на Сртевицу и неуспелог покушаја 13 низамске дивизије између 13 и 14 часова да нападне Пркин Рид, командант Вардарске армије је, изгледа, дошао до закључка да је наступио моменат када треба ангажовати армиску резерву.

Борбе на десном крилу Прве армије

У току ноћи је командант армије, наредио комаданту дивизије да један свој пук са брдском батеријом, којом је ова дивизија била ојачана, упути преко Прешева у с. Сефери, где ће, поседајући раскрсницу путева који воде из Гњилана за Куманово и гребеном Скопске Црне Горе, остати до избијања снага 3 армије.

Рад Дринске дивизије I и Другог армиског ешелона

Пасивним држањем Дринске дивизије I према центру турског распореда, који је иначе био слаб, омогућена је слобода маневра Вардарске армије, па је њен командант, увођењем у бој и армиске резерве, могао да угрози положај Дунавске дивизије I.

Закључак о првом дану Кумановске битке

Из развоја догађаја првог дана Кумановске битке види се да је турска Вардарска армија неопажено завршила груписање својих снага у рејону Куманова и да је, 23 октобра, преласком у напад постигла пуно оперативно изненађење 1 армије.

Обострана процена ситуације и намере другог дана Кумановске битке

Пошто у току 23 октобра није имала везе са Дунавском дивизијом I, према којој су Турци били усмерили главни удар, команда 1 армије на крају овога дана није имала података о јачини непријатељских снага које су нападале на фронт ове дивизије, нити о жестини и размерама самога напада.

Дејства на левом крилу Прве армије 24 октобра пре подне

У току ноћи 23/34 октобра било је мирно на фронту 5 корпуса. Али на фронту 6 корпуса од 19,30 часова па све до 2 часа после поноћи развијала се обострано жива артиљириска и пешадиска ватра, која је на фронту 9 пука с времена на време била живља него у току јучерашњег напада.

Сламање турског отпора на центру и десном крилу Прве армије

Штаб 7 турског корпуса примио је ноћу 23/24 октобра заповест команданта армије да идућег дана продужи напад. Међутим те ноћи су се у овом корпусу догодиле неочекиване промене. Наиме, око 23 часа је у штаб корпуса дошао командант Скопске редифске дивизије и известио да су редифи његове дивизије највећим делом напустили положаје и побегли.