Почетна Први балкански рат Кумановска операција: Друга и трећа етапа

Кумановска операција: Друга и трећа етапа

Кумановска битка и наступање српских армија ка Скопљу и Велесу

Рад Дринске дивизије II на обезбеђењу позадине армије

Дринска дивизија II после покрета осталих снага 3 армије ка Скопљу и Куманову остала је у Приштини са задатком да осигура ослобођену територију, посебно Приштину, као базу за снабдевање Армије.

Прикупљање Треће армије у рејону Скопља

После дугих и напорних маршева, 3 армија се 28 октобра прикупљала на просторији код Скопља, где јој је, с обзиром на општу ситуацију, претстојао размештај ради одмора.

Овлађивање улазом у Качаничку Клисуру 27 октобра

Деснокрилној Моравској дивизији II претстојао је задатак да 27 октобра избијање из Качаничке Клисуре и, дејствујући са северозапада, овлада положајима према Скопљу.

Наступање Треће армије 26 октобра

Врховна команда је и даље очекивала сукоб с главним снагама турске Вардарске армије на просторији Овче Поље - Сколље. А како је требало да 1 армија, овладавши Кумановом, продужи покрет према тој просторији, Врховна команда је осетила особиту потребу да 3 армија што пре избије у долину р. Вардара.

Борбе око Урошевца 25 октобра

Још необавештен о ситуацији код Куманова, а ценећи да се пред фронтом Моравске дивизије II налазе слабије непријатељске снаге, заморене претходним маршевима и борбама, те неспособне да озбиљније омету марш, командант армије је одлучио да продужи наступни марш и убрза кретање, трупа с циљем да 26 октобра избије у рејон Скопља.

Наступање Треће армије 24 октобра

Одређујући Моравску дивизију II да наступа у правцу Скопља, командант армије се, вероватно, руководио и тиме што је ова дивизија у дотадашњим борбама испољила значајне борбене квалитете, а њен командант - еластичност и сналажљивост у командовању; зато је, свакако, тежио да на качаничком правцу има ову прекаљену дивизију.

Задржавање Треће армије 23 октобра у рејону Приштине

По наређењу команданта армије одржан је на месту погибије кнеза Лазара, код Муратовог Тулбета, свечан помен Србима изгинулим у Косовском боју 1389 године. Затим је командант армије уз параду ушао у Приштину.

Борбе бугарске 7 дивизије 24 и 25 октобра

Командант армије је, плашећи се да су снаге 7 дивизије исувише развучене на штету оних снага које треба да дејстују према Кочанима, упозорио команданта дивизије да није требало истицати трупе чак до Пехчева и истовремено му наредио да прикупи што јаче снаге и да одлучно дејствује у правцу Кочана.

Борбе Тимочке дивизије I око Црног Врха 24 и 25 октобра

Црни Врх, с ослонцем на Градиште на левом и на косе које се спуштају ка Горуну и Кали на десном крилу, по природи је веома јак положај за одбрану. То је свакако најјачи положај с кога су турске снаге могле да се супротставе 2 армији, односно Тимочкој дивизији I, у покушају да из правца Кратова продре ка Св. Николи, односно ка Овчем Пољу и Штипу.

Покрети и дејства Друге армије 23. октобра

Примивши армиско наређење за покрет комадант дивизије је одлучио да 23 октобра маршује у две колоне, отпочињучи покрет у 7 часова. Према овој заповести Дивизија је 23 октобра, у одређено време, предузела покрет, али је у току наступања, услед непрецизности дивизиске заповести, тешког терена, кише и блата, морала да савлада многе тешкоће.