Brojni pregled gubitaka crnogorske vojske u Prvom balkanskom ratu

1017

Brojni pregled poginulih, umrlih i ranjenih vojnika i oficira crnogorske vojske u Prvom balkanskom ratu:

 

1) Katunska brigada

Njeguško-ćeklićki bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 16, svega 16

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 3, svega 3

ranjeno: oficira 3, podoficira i vojnika 75, svega 78

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 97

Cetinjski bataljon

poginulo: oficira 2, podoficira i vojnika 61, svega 63

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 4, svega 4

ranjeno: oficira 2, podoficira i vojnika 144, svega 146

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 213

Čevsko-bjelički bataljon

poginulo: oficira 5, podoficira i vojnika 120, svega 125

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 3, svega 3

ranjeno: oficira 8, podoficira i vojnika 396, svega 404

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 532

Pješivački bataljon

poginulo: oficira 4, podoficira i vojnika 32, svega 36

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 4, svega 4

ranjeno: oficira 9, podoficira i vojnika 202, svega 211

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 251

Komansko-zagarački bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 35, svega 35

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 2, svega 2

ranjeno: oficira 3, podoficira i vojnika 172, svega 175

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 212

Cucki bataljon

poginulo: oficira 1, podoficira i vojnika 14, svega 15

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 5, svega 5

ranjeno: oficira 3, podoficira i vojnika 80, svega 83

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 103

Svega u Katunskoj brigadi:

poginulo: oficira 12, podoficira i vojnika 278, svega 290

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 21, svega 21

ranjeno: oficira 28, podoficira i vojnika 1.069, svega 1.097

Ukupno poginulih, umrlih i ranjenih: 1.408

 

2) Riječko-lješanska brigada

Ceklinski bataljon

poginulo: oficira 4, podoficira i vojnika 58, svega 62

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 0, svega 0

ranjeno: oficira 5, podoficira i vojnika 103, svega 108

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 170

Ljubotinjski bataljon

poginulo: oficira 4, podoficira i vojnika 43, svega 62

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 3, svega 3

ranjeno: oficira 6, podoficira i vojnika 171, svega 177

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 227

Ceklinsko-dobrski bataljon

poginulo: oficira 4, podoficira i vojnika 74, svega 78

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 5, svega 5

ranjeno: oficira 5, podoficira i vojnika 92, svega 97

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 180

Lješanski bataljon

poginulo: oficira 2, podoficira i vojnika 89, svega 91

umrlo: oficira 1, podoficira i vojnika 14, svega 15

ranjeno: oficira 10, podoficira i vojnika 201, svega 211

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 317

Svega u Riječko-lješanskoj brigadi:

poginulo: oficira 14, podoficira i vojnika 264, svega 278

umrlo: oficira 1, podoficira i vojnika 22, svega 23

ranjeno: oficira 26, podoficira i vojnika 576, svega 593

Ukupno poginulih, umrlih i ranjenih: 894

 

3) Crmničko-primorska brigada

Gornjocrmnički bataljon

poginulo: oficira 1, podoficira i vojnika 12, svega 13

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 2, svega 2

ranjeno: oficira 4, podoficira i vojnika 47, svega 51

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 66

Donjocrmnički bataljon

poginulo: oficira 4, podoficira i vojnika 23, svega 27

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 3, svega 3

ranjeno: oficira 3, podoficira i vojnika 68, svega 71

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 101

Selačko-šestanski bataljon

poginulo: oficira 1, podoficira i vojnika 15, svega 16

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 1, svega 1

ranjeno: oficira 4, podoficira i vojnika 43, svega 47

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 64

Barski bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 5, svega 5

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 6, svega 6

ranjeno: oficira 0, podoficira i vojnika 13, svega 13

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 24

Bjelogorski bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 11, svega 11

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 15, svega 15

ranjeno: oficira 1, podoficira i vojnika 27, svega 28

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 54

Svega u Crmničko-primorskoj brigadi:

poginulo: oficira 6, podoficira i vojnika 66, svega 72

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 27, svega 27

ranjeno: oficira 12, podoficira i vojnika 198, svega 210

Ukupno poginulih, umrlih i ranjenih: 309

 

4) Zetska brigada

Doljokučki bataljon

poginulo: oficira 4, podoficira i vojnika 85, svega 89

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 4, svega 4

ranjeno: oficira 11, podoficira i vojnika 207, svega 218

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 311

Gornjokučki bataljon

poginulo: oficira 3, podoficira i vojnika 89, svega 92

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 5, svega 5

ranjeno: oficira 5, podoficira i vojnika 146, svega 151

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 248

Bratonoški bataljon

poginulo: oficira 5, podoficira i vojnika 83, svega 88

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 4, svega 4

ranjeno: oficira 6, podoficira i vojnika 195, svega 201

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 293

Zetski bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 24, svega 24

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 8, svega 8

ranjeno: oficira 0, podoficira i vojnika 47, svega 47

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 79

Podgorički bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 14, svega 14

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 3, svega 3

ranjeno: oficira 1, podoficira i vojnika 46, svega 47

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 64

Svega u Zetskoj brigadi:

poginulo: oficira 12, podoficira i vojnika 295, svega 307

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 24, svega 24

ranjeno: oficira 23, podoficira i vojnika 641, svega 664

Ukupno poginulih, umrlih i ranjenih: 995

 

5) Spuška brigada

Piperski bataljon

poginulo: oficira 1, podoficira i vojnika 54, svega 55

umrlo: oficira 1, podoficira i vojnika 5, svega 6

ranjeno: oficira 2, podoficira i vojnika 149, svega 151

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 212

Spuški bataljon

poginulo: oficira 3, podoficira i vojnika 126, svega 129

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 12, svega 12

ranjeno: oficira 12, podoficira i vojnika 225, svega 237

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 378

Lješkopoljski bataljon

poginulo: oficira 1, podoficira i vojnika 17, svega 18

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 4, svega 4

ranjeno: oficira 1, podoficira i vojnika 59, svega 60

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 82

Svega u Spuškoj brigadi:

poginulo: oficira 5, podoficira i vojnika 197, svega 202

umrlo: oficira 1, podoficira i vojnika 21, svega 22

ranjeno: oficira 15, podoficira i vojnika 433, svega 448

Ukupno poginulih, umrlih i ranjenih: 672

 

6) Bjelopavlićka brigada

Martinićko-brajovićki bataljon

poginulo: oficira 5, podoficira i vojnika 74, svega 79

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 4, svega 4

ranjeno: oficira 3, podoficira i vojnika 208, svega 211

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 294

Petrušinski bataljon

poginulo: oficira 9, podoficira i vojnika 65, svega 74

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 2, svega 2

ranjeno: oficira 8, podoficira i vojnika 190, svega 198

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 274

Pavskovski bataljon

poginulo: oficira 2, podoficira i vojnika 59, svega 61

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 4, svega 4

ranjeno: oficira 7, podoficira i vojnika 182, svega 189

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 254

Vražegrmski bataljon

poginulo: oficira 1, podoficira i vojnika 65, svega 66

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 6, svega 6

ranjeno: oficira 5, podoficira i vojnika 123, svega 128

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 200

Svega u Bjelopavlićkoj brigadi:

poginulo: oficira 17, podoficira i vojnika 263, svega 280

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 16, svega 16

ranjeno: oficira 23, podoficira i vojnika 703, svega 726

Ukupno poginulih, umrlih i ranjenih: 1.022

 

7) Nikšićka brigada

Trebješki bataljon

poginulo: oficira 5, podoficira i vojnika 101, svega 106

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 8, svega 8

ranjeno: oficira 10, podoficira i vojnika 250, svega 260

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 374

Župski bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 13, svega 13

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 6, svega 6

ranjeno: oficira 2, podoficira i vojnika 56, svega 58

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 77

Nikšićki bataljon

poginulo: oficira 4, podoficira i vojnika 83, svega 87

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 4, svega 4

ranjeno: oficira 6, podoficira i vojnika 272, svega 278

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 369

Lukovski bataljon

poginulo: oficira 1, podoficira i vojnika 65, svega 66

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 3, svega 3

ranjeno: oficira 9, podoficira i vojnika 183, svega 192

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 261

Goliski bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 6, svega 6

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 4, svega 4

ranjeno: oficira 0, podoficira i vojnika 29, svega 29

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 39

Svega u Nikšićkoj brigadi:

poginulo: oficira 10, podoficira i vojnika 268, svega 278

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 25, svega 25

ranjeno: oficira 27, podoficira i vojnika 790, svega 817

Ukupno poginulih, umrlih i ranjenih: 1.120

 

8) Vučedolska brigada

Grahovski bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 48, svega 48

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 6, svega 6

ranjeno: oficira 6, podoficira i vojnika 89, svega 95

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 149

Banjski bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 23, svega 23

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 13, svega 13

ranjeno: oficira 0, podoficira i vojnika 90, svega 90

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 126

Rudinsko-trepački bataljon

poginulo: oficira 1, podoficira i vojnika 39, svega 40

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 7, svega 7

ranjeno: oficira 0, podoficira i vojnika 64, svega 64

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 111

Oputnorudinski bataljon

poginulo: oficira 1, podoficira i vojnika 12, svega 13

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 7, svega 7

ranjeno: oficira 1, podoficira i vojnika 27, svega 28

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 48

Svega u Vučedolskoj brigadi:

poginulo: oficira 2, podoficira i vojnika 122, svega 124

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 33, svega 33

ranjeno: oficira 7, podoficira i vojnika 270, svega 277

Ukupno poginulih, umrlih i ranjenih: 434

 

9) Durmitorska brigada

Župopivski bataljon

poginulo: oficira 1, podoficira i vojnika 18, svega 19

umrlo: oficira 1, podoficira i vojnika 18, svega 19

ranjeno: oficira 3, podoficira i vojnika 151, svega 154

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 192

Drobnjački bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 10, svega 10

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 18, svega 18

ranjeno: oficira 2, podoficira i vojnika 50, svega 52

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 80

Planinopivski bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 18, svega 18

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 22, svega 22

ranjeno: oficira 2, podoficira i vojnika 116, svega 118

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 158

Jezero-šaranski bataljon

poginulo: oficira 2, podoficira i vojnika 14, svega 16

umrlo: oficira 1, podoficira i vojnika 13, svega 14

ranjeno: oficira 2, podoficira i vojnika 38, svega 40

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 70

Uskočki bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 21, svega 21

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 10, svega 10

ranjeno: oficira 1, podoficira i vojnika 58, svega 59

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 90

Svega u Durmitorskoj brigadi:

poginulo: oficira 3, podoficira i vojnika 81, svega 84

umrlo: oficira 2, podoficira i vojnika 81, svega 83

ranjeno: oficira 10, podoficira i vojnika 413, svega 423

Ukupno poginulih, umrlih i ranjenih: 590

 

10) Kolašinska brigada

Rovački bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 21, svega 21

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 9, svega 9

ranjeno: oficira 0, podoficira i vojnika 77, svega 77

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 107

Donjomorački bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 11, svega 11

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 16, svega 16

ranjeno: oficira 2, podoficira i vojnika 41, svega 43

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 65

Gornjomorački bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 8, svega 8

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 16, svega 16

ranjeno: oficira 2, podoficira i vojnika 34, svega 36

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 60

Kolašinski bataljon

poginulo: oficira 2, podoficira i vojnika 26, svega 28

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 10, svega 10

ranjeno: oficira 3, podoficira i vojnika 88, svega 91

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 129

Lipovski bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 11, svega 11

umrlo: oficira 1, podoficira i vojnika 7, svega 8

ranjeno: oficira 2, podoficira i vojnika 41, svega 43

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 62

Poljski bataljon

poginulo: oficira 3, podoficira i vojnika 21, svega 24

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 7, svega 7

ranjeno: oficira 1, podoficira i vojnika 46, svega 47

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 78

Svega u Kolašinskoj brigadi:

poginulo: oficira 5, podoficira i vojnika 98, svega 103

umrlo: oficira 1, podoficira i vojnika 60, svega 61

ranjeno: oficira 10, podoficira i vojnika 327, svega 337

Ukupno poginulih, umrlih i ranjenih: 501

 

11) Vasojevićka brigada

Ljevorečki bataljon

poginulo: oficira 2, podoficira i vojnika 60, svega 62

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 4, svega 4

ranjeno: oficira 7, podoficira i vojnika 186, svega 193

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 259

Kraljski bataljon

poginulo: oficira 4, podoficira i vojnika 60, svega 64

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 2, svega 2

ranjeno: oficira 4, podoficira i vojnika 193, svega 197

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 263

Andrijevački bataljon

poginulo: oficira 3, podoficira i vojnika 44, svega 47

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 12, svega 12

ranjeno: oficira 5, podoficira i vojnika 159, svega 164

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 223

Velički bataljon

poginulo: oficira 2, podoficira i vojnika 41, svega 43

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 6, svega 6

ranjeno: oficira 4, podoficira i vojnika 88, svega 92

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 141

Polimski bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 44, svega 44

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 7, svega 7

ranjeno: oficira 3, podoficira i vojnika 81, svega 84

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 135

Trepačko-šekularski bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 27, svega 27

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 6, svega 6

ranjeno: oficira 2, podoficira i vojnika 57, svega 59

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 92

Svega u Vasojevićkoj brigadi:

poginulo: oficira 11, podoficira i vojnika 276, svega 287

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 37, svega 37

ranjeno: oficira 25, podoficira i vojnika 764, svega 789

Ukupno poginulih, umrlih i ranjenih: 1.113

 

12) Beranska brigada

Lužički bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 10, svega 10

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 4, svega 4

ranjeno: oficira 0, podoficira i vojnika 33, svega 33

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 47

Ržanički bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 17, svega 17

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 3, svega 3

ranjeno: oficira 1, podoficira i vojnika 24, svega 25

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 45

Polimski bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 22, svega 22

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 12, svega 12

ranjeno: oficira 0, podoficira i vojnika 31, svega 31

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 65

Budimski bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 33, svega 33

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 7, svega 7

ranjeno: oficira 0, podoficira i vojnika 65, svega 65

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 105

Gornjoselski bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 5, svega 5

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 5, svega 5

ranjeno: oficira 0, podoficira i vojnika 9, svega 9

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 19

Bučičko-vinički bataljon

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 38, svega 38

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 3, svega 3

ranjeno: oficira 1, podoficira i vojnika 57, svega 58

Svega poginulih, umrlih i ranjenih: 99

Svega u Beranskoj brigadi:

poginulo: oficira 0, podoficira i vojnika 125, svega 125

umrlo: oficira 0, podoficira i vojnika 34, svega 34

ranjeno: oficira 2, podoficira i vojnika 219, svega 221

Ukupno poginulih, umrlih i ranjenih: 380

 

Ukupno u crnogorskoj vojsci:

poginulo: oficira 97, podoficira i vojnika 2.333, svega 2.430

umrlo: oficira 5, podoficira i vojnika 401, svega 406

ranjeno: oficira 208, podoficira i vojnika 6.394, svega 6.602

Ukupno poginulih, umrlih i ranjenih: 9.438