Početna Prvi balkanski rat Bitoljska operacija

Bitoljska operacija

Borbe na Babuni, kod Kičeva, udar na alinačke položaje i Bitoljska bitka

Položaj turske Vardarske armije i procena Bitoljske operacijske zone

Poražene u bici na Kumanovu, glavne snage ove armije su 24. oktobra 1912. uveče, nezadrživo i u neredu, odstupile ka Skoplju i Velesu, ostavljajući glavnim srpskim snagama potpuno otvoren pravac za nastupanje u dolinu Vardara.