Početna Prvi balkanski rat Albanska operacija

Albanska operacija

Borbe srpskih odreda u Albaniji, izbijanje na Jadran i učešće u opsadi Skadra

Zauzimanje Debra i Elbasana i borbe za vreme primirja

Pošto su se trupe turske Vardarske armije posle bitoljske bitke povukle ka Korči, a njihovo dalje gonjenje preuzele grčke snage, bio je ostao još samo sliv Crnog Drima koji je, prema oceni srpske vlade i Vrhovne komande, trebalo zauzeti.