Почетна Први балкански рат Албанска операција

Албанска операција

Борбе српских одреда у Албанији, избијање на Јадран и учешће у опсади Скадра

Учешће српских трупа у нападу на Скадар и њихово повлачење из Албаније

Турски скадарски корпус је искористио примирје за фортификацијско ојачање своје одбране. Јаки полустални објекти постали су моћна утврђења, за чије рушење црногорска војска није имала одговарајућу артиљерију, па су црногорски војници масовно гинули у безуспешним нападима на тврђаву.

Стање српских одреда за време примирја

Због честих инцидената и повремених турских испада преко Дрима, српске трупе су морале бити у сталној приправности, без одмора, већином без војничког одела, већ у свом дотрајалом грађанском оделу, без добре обуће.

Акције српских одреда у окупираној Албанији

У време наступања Шумадијско-албанског одреда средњоалбанским приморјем и заузимања Кроје, Тиране и Драча Дринско-албански одред је извршио поседање северне Албаније.

Наступање Шумадијско-албанског одреда ка Драчу и реци Шкумби

Исцрпен дванаестодневним маршом, Шумадијско-албански одред није био физички способан да, у духу армијског наређења, по избијању на море одмах продужи наступање ка Драчу и реци Шкумби.

Избијање Дринско-албанског одреда на албанско приморје и освајање Љеша

Пошто даља успешна одбрана тврђаве није била могућа и пошто су покушаји пробијања из блокираног Љеша осујетиле српске и црногорске снаге, турска посада, притешњена са свих страна, била је око 17 часова присиљена на предају.

Закључак о наступању српских одреда

Наступање Дринско-албанског и Шумадијско-албанског одреда отпочело је у посебним условима како са гледишта формацијске, материјалне и кондиционе припреме јединица ових одреда тако и са гледишта захтева у погледу режима извођења наступног марша, односно времена предвиђеног за савлађивање простора до избијања на јадранску обалу.

Наступање Шумадијско-албанског одреда

Армијским наређењем су и Шумадијско-албанском одреду прецизирани правац наступања и време када треба да избије у рејон Љеша, на јадранску обалу.

Наступање Дринско-албанског одреда

Крећући се по великом снегу, хладноћи и магли, јединице су прешле реку Ереник, али су северно од села Фирде имале застој, јер на једном набујалом потоку није било моста, па се претходница морала престројавати у колону по један и тако прећи преко брвна.

Формирање и припрема приморских одреда за дејства у Албанији

У духу наређења, генерал Божа Јанковић је одлучио да из Призрена и Ђаковице 9. новембра упути у Албанију два одреда, као две самосталне нападне колоне, с циљем да избију у рејон Љеша и Медове а затим и у рејон Драча.

Општа ситуација пред почетак Албанске операције

У тим почетним операцијама, незадрживо ломећи отпор турских снага, српска војска је ослободила област Новога Пазара, Косово, део Метохије и, после дводневне победоносне кумановске битке, знатан део Македоније.