Početna Balkanski ratovi Prvi balkanski rat

Prvi balkanski rat

Rat brojčano malih balkanskih naroda protiv Otomanskog carstva i njihovo konačno oslobođenje nakon viševekovne borbe za slobodu.

Povratak srpske Druge armije u Srbiju

U takvoj je situaciji, 27. marta, samo jedan dan po osvajanju Jedrena, bugarska Vrhovna komanda izdala naređenje da srpska 2. armija napusti bugarsku teritoriju i železnicom se preveze u Srbiju.