Početna Drugi balkanski rat Uzroci rata i političke i vojne pripreme za rat

Uzroci rata i političke i vojne pripreme za rat

Velike sile i njihov uticaj na Balkanu, zaoštravanje odnosa među saveznicima, oružane snage i ratni planovi

“Drang nach Osten” i Balkan

Nemačka je, međutim, ušla u borbu za kolonije, tržišt