BALKANSKI RATOVI

Ratovi na Balkanu 1912. i 1913. godine

Prvi balkanski rat
Rat brojčano malih balkanskih naroda protiv Otomanskog carstva i njihovo konačno oslobođenje nakon viševekovne borbe za slobodu.

Drugi balkanski rat
Rat bivših saveznika tokom leta 1913, nastalih usled nerazumevanja, nesporazuma i rada na njihovoj neslozi od strane pojedinih Velikih sila.