Пролог

Полошка, Сиринићко-средачка и група Врањског Поморавља

Полошка група Заузима област од извора реке Вардара под Влајиницом па до планине Жедена и до Суходолице (теснаца између планине Сухе Горе и Жедена). То је у правом смислу горњи Вардар или Полог: уска котлина...

Струшко-охридска група и дебарска група

Струшко-охридска група У овој групи Словени чине већину, према којој се губи турско-арбанашка мањина, иако Арбанаси допиру до западне обале Охридског Језера. Узроке је томе положај ове области и мања експанзивна снага Арбанаса у сливу...

Група Биначке Мораве и Преспанско-костурска група

Група Биначке Мораве Ово становништво заузима један од највећих сливова у средини Полуострва, слив Горње или Биначке Мораве. На југоистоку и истоку је слив Биначке Мораве затворен великим кристаластим масивима Скопске Црне Горе (Карадага), са које...

Мијачка група

Група правих Мијака, који себе тако зову и које околно становништво назива Мијацима, ограничена је поглавито на област Мале Реке, леве Радикине притоке. Њихова су села Галичник, Лазаропоље, Тресонче, Селце, Росока, Сушица, Гаре и...

Мавровско-реканска и Горњореканска група

Мавровско-реканска група Развође између Вардара и Радике, притоке Црнога Дрима, чини Влахиница (Влајиница), планина састављена из кристаластих шкриљаца, заравњена и са висином од 1500—1600 метара. Југоисточне стране Влахинице, према Пологу (тетовској котлини), покривене су до...

Јужномакедонски варијетет и битољско прилепска група

Јужномакедонски варијетет Овај варијетет одговара јадранском варијетету динарског типа. Али је овде јужнословенска маса друкчија и осим тога је преиначена утицајем друкчије цивилизације. Тешко је тачно утврдити, одакле овај варијетет на северу почиње, јер идући од...

Моравско-вардарски и шопски варијетет

Моравско-вардарскиваријетет Овај би се варијетет могао тачније назвати јужноморавским и горњевардарским, јер обухвата долину Јужне Мораве, од Ниша до Гњилана, и затим долину Вардара од његова извора (Вруток) до Демир-Капије. Њему припада и становништво око...

Косовско-метохиски и западно македонски варијетет

Косовско-метохиски варијетет Овоме варијетету припада становништво Косова, Метохије, Подриме и шарских жупа Средске и Сиринићке (које су између Призрена и Косова). Земљиште овога варијетета претставља једну од најпространијих котлина Балканског Полуострва, која је ниским и лако...

Централни тип: Предања и национална свест

Аморфна словенска маса и балканска душа Између Прилепа, Солуна и Месте (можда и још даље на исток) централни је тип сачувао физичке и психичке особине наслеђене од ранијих нараштаја. Ту се уопште одржао архаичан тип,...

Централни тип: Основне психичке особине

Уз архаичност, старобалканске и рајинске особине, јављају се и неколике нарочите особине, које су врло распрострањене код овога становништва, а на првом месту реализам.   Реалистичне црте Ово је најизразитија особина централног типа. Кроз цео живот је...