ИНВАЗИЈА НА СРБИЈУ 1915 И АЛБАНСКА ГОЛГОТА

Књига осма 1915. година
Војно-политичке припреме

Књига девета 1915. година
Аустро-немачка офанзива, до ступања Бугарске у акцију. Операције од 5. до 13. октобра

Књига десета 1915. година
Удружена аустро-немачко-бугарска офанзива против Србије. Операције од 14. до 28. октобра

Књига једанаеста 1915. година
Опште одступање српске војске, Прва фаза: Одступање главне снаге на Западну и Јужну Мораву

Књига дванаеста 1915. година
Опште одступање српске војске, Друга фаза: Одступање главне снаге на Косово Поље

Књига тринаеста 1915. година
Опште одступање српске војске, Трећа фаза: Одступање на Јадранско приморје