Почетна Балкански ратови Узроци рата и политичке и војне припреме за рат

Узроци рата и политичке и војне припреме за рат

Велике силе и њихов утицај на Балкану, заоштравање односа међу савезницима, оружане снаге и ратни планови

“Drang nach Osten” и Балкан

После уједињења, 1871. године Немачка се развила веома брзим темпом. О томе говоре и ови подаци: од 1874. до 1908. године производња угља у Немачкој је порасла од 32 на 132 милиона тона, тј,...

Аустроугарски империјализам на Балкану

Због свог географског положаја и унутрашње економске и националне структуре, Аустро-Угарска је подржавана и помагана од Немачке, своју привредну и политичку експанзију била усмерила скоро искључиво на Балканско полуострво. Опште економско заостајање иза развијених...

Планови италијанског империјализма на Балкану

И италијански владајући кругови су тежили стварању велике Италије, која би обухватала Средоземно, Јадранско и Тиренско море, делове северне Африке и Мале Азије и која би по својој величини подсећала на Римску Империју. Међутим,...

Француски интереси на Балкану и политика status quo-а

Француски интереси били на Балкану су многобројни, сложени и испреплетени. Балканско полуострво је могло да послужи Француској као веома уносно тржиште за извоз у улагање финансијског капитала, као подручје преко кога води најкраћи пут...

Енглески интереси на Балкану и политика опште европске равнотеже

Енглески капитал је имао јаке позиције у привреди и финансијама балканских земаља, пре свега Турске. И поред оштре конкуренције Немачке и Француске, Енглеска је све до почетка Првог светског рата задржала највећи удео у...

Балканска политика царске Русије

Русија је ступила на пут капита листичког развитка много касније од других великих европских земаља, па је због тога њен удео у привреди и финансијама балканских земаља био незнатан у поређењу са Француском, Енглеском,...

Претензије Србије, Бугарске и Грчке на Македонију

У својим претераним амбицијама буржоазије Србије, Бугарске и Грчке су истицале своја "историјска права" на територију Македоније и, будући да је она у средњем веку наизменично припадала византијској, српској или бугарској феудалној држави, развијале...

Борба македонског народа за посебан национални и политички развитак

Борба македонског народа за посебан национални и политичи развитак одвијала се, дакле, у условима појачане националистичке пропаганде балканских буржоазија преко ширења просвете и културе на књижевним језицима суседних народа, а затим и у форми...

Српско-бугарски уговор о савезу и о подели Македоније

У прошлости је било више покушаја стварања балканског савеза, али су они остали безуспешни, пошто великим силама, у првом реду силама Тројног савеза, није ишло у рачун зближење и савез балканских народа и пошто...

Одредба о руској арбитражи и њено тумачење

Као што се види, Тајни додатак српско-бугарском уговору прецизно и дефинитивно је одредио српске и бугарске границе у Македонији, и зато нема ниједне речи о спорној зони, јер ништа није остало неразграничено. Руска арбитража...