Почетна Разно

Разно

Систематско исцрпљивање

Босна и Херцеговина исцрпљивала се за време рата свим средствима. Као асентације и реквизиције су, исто тако, вршене са нимало обзира и све, што се могло извести и употребити, одношено је без икакве бриге...

Прогонства грађанских власти. Ратно судство (други део)

Сводећи читаву српску идеологију на утицај "Народне Обране" и сваки покрет као директно упућен одатле, и оптужница и Суд упадали су уједну комичну ситуацију, да траже и изналазе везе, где их је већ хронолошки...

Прогонства грађанских власти. Ратно судство (први део)

У очи оног дела, кад је предан ултиматум Србији (22. јула) почеле су преметачине у многим соколским друштвима Далмације и Босне, а на дан ултиматума и сама затварања појединих личности, не само функционера разних...

Интернације у другим местима

Осим Арада и Добоја, где је био интерниран велик број Срба, мушких и женских, било је још и других места за интернације у Угарској, Аустрији и самој Босни. Ми ћемо их навести редом са...

Интернирци у Добоју

Кад је аустријска војска, заједно с Немцима и Бугарима, продрла у јесен 1915. године у Србију, а српска војска морала пред њима нагло да се повлачи, остало је у земљи врло много бегунаца из...

Војни судови

У 53. седници XXII сесије аустријског парламента од 22. јануара 1918. изнео је др. А. Корошец у својој интерпелацији важну наредбу врховне војне команде из првих месеци рата, која му је дошла до рука....

Насиља војске према Србима војницима

Та бруталност војске види се исто тако и у мерама и у понашању према онима, који су имали да служе у њеним редовима. У Босни и Херцеговини они су с почетка дигли, нарочито код...

Насиља и злочинства војске (други део)

Требињски тврђавни заповедник генерал Браун напунио је одмах иза објаве рата све требињске затворе најбољим људима из града и околице, па је, на своју руку, ради застрашивања, дао вешати таоце на очиглед свему свету....

Насиља и злочинства војске (први део)

Од првог дана после атентата било је јасно, да су се војничке власти потпуно определиле против Срба и српских пријатеља и да ће са своје стране покушати све, да их што више оштете и...

Интернирци у Араду

На 10. августа почело се одашиљањем првих транспората "политичких сумњиваца" у интернацију, у Арад. У Броду су им се дале раније дрвене колеричне бараке, у којима се морало чекати, да се искупи известан број...