Почетна Балкански ратови Ратне операције у Рашкој

Ратне операције у Рашкој

Операције Ибарске војске и дејства Јаворске бригаде

Обострани распоред снага и карактеристике земљишта

У духу ратног и почетног операциског плана српског Генералштаба, на крајњем десном крилу стратегиског распореда српске војске концентрисане су Ибарска војска, према Новом Пазару, и Јаворска бригада, према Сјеници. Њихов задатак је био да...

Покрет и дејства до избијања испред Новог Пазара

План наступања Ноћу 18/19 октобра Врховна команда је известила команданта Ибарске војске о објави рата Турској и наредила му да ујутру у 6 часова пређе границу и наступа ка Новом Пазару с циљем да га...

Напад на Нови Пазар

Командант Ибарске војске, као што је већ речено, располагао је подацима да је одбрана Новог Пазара организована на линији Тепе (к. 645) - Меџедија (к. 733) - Ђурђеви Стубови - Дубље - Петрова Црква...

Наступање Ибарске војске у Метохију

Двадесет четвртог октобра Ибарска војска се задржала у Новом Пазару припремајући се за наступање ка Косовској Митровици. У том циљу формиран је тзв. Митровички одред састава: 5 пук И, два батаљона из 12 пука...

Овлађивање Јаворске бригаде граничним појасом

Око поноћи 18/19 октобра командант Јаворске бригаде примио је саопштење Врховне команде да је Турској објављен рат и наређење да његова бригада разруши турске пограничне карауле и задржи се на Јавору, који треба бранити...

Напад на Сјеницу

Комадант бригаде имао је податке да је непријатељ организовао кружну одбрану Сјенице на линији Шушуре - Бабињача - Вијенац Бабинац (Маљевине) - Лупоглав - Дубиње (Велики Дубник) - Радишића Брдо, на којој су била...

Ослобођење западног дела Санџака

Врховна команда је 25 октобра наредила команданту Јаворске бригаде да у Сјеници остави мању посаду, а са осталим снагама наступа даље на запад и заузме Пљевља. Команданту 4 пука III позива наређено је да...