Опсада Скадра

Напад на утврђени рејон Тузи и тешке борбе око Скадра на Бардањолту и Тарабошу.

Напад Зетског одреда на утврђени рејон Тузи

Систем одбране, распоред и задатак непријатељске посаде Црногорско-турску границу на правцу Подгорица - Скадар затварао је утврђени рејон Тузи. Он је по фронту захватао простор између р. Цијевне и Скадарског Језера. Утврђења на њему била...

Закључак о нападу на Тузи

Црногорска војска је у борбама око Тузи испољила све своје врлине и мане. Јурише на Дечић и Ђелевик је ондашњи београдски лист "Балкански рат у слици и речи" назвао "епским". Ти јуриши су заиста...

Наступање Зетског одреда ка Скадру

За време задржавања Зетског одреда у рејону Тузи, Мјешовита бригада је била истурена у правцу Хотског Хана као претстража. За покрет према Скадру Одред је имао само правац Тузи - с. Подхум - Хотски Хан...

Наступање Приморског одреда ка Тарабошу

Процена бојишта Приморски одред је имао задатак да ликвидира непријатељске снаге на црногорско-турској граници између Јадранског Мора и Скадарског Језера и да дејством преко Тарабоша садејствује Зетском одреду у нападу на Скадар. Део војишта на коме...

Закључак о наступању према Тарабошу

Покретљивост и маневарску способност Приморског одреда у великој мери је ограничавала тешка артиљерија. За пребацивање и употребу ове артиљерије постојали су далеко повољнији услови на правцу дејства Зетског одреда, а с обзиром на улогу...

Систем одбране и распоред турских снага у Скадру

Фортификациски систем Још по завршетку рата 1878 године, начелник штаба Скадарске дивизије израдио је план за утврђивање града, али тај план није никада остварен. Године 1911 једна специјална комисија израдила је план утврђивања Скадра, који...

Напад Зетског одреда на Штој и В. Бардањолт

По избијању у рејон Скадра, Зетском одреду су се нудила два правца за напад на град. Први, Врака - Штој - Скадар, био је много краћи и водио је равним земљиштем, без озбиљнијих природних...

Закључак о нападу на Штој и В. Бардањолт

Уочивши да је Штојски отсек утврђен и поседнут јаким снагама, црногорска Врховна команда и команда Зетског одреда су одлучили да тежиште напада овога одреда пренесу на отсек Кири, тј. правцем преко Бардањолта, свакако с...

Припреме за поновне нападе на В. Бардањолт и Тарабош

Реорганизација Зетског одреда и припреме за поновни напад на В. Бардањолт После подне 31 октобра турске трупе са Штојског отсека извршиле су напад у правцу 2 дивизије Зетског одреда. Овај напад је био подржан јаком...

Даље операције Приморског одреда до примирја

Бој у Барбалуши Још 22 октобра је командант Приморског одреда известио врховног команданта да, према обавештењима које добија од Албанаца, скадарској посади пристижу ојачања од редифских јединица и башибозука с територије источно од р. Бојане...