Опсада Једрена

Учешће српске Друге армије у опсади и општем нападу на турски тешко утврђени град Једрене.

Ситуација на тракијском војишту

Основна је замисао бугарске Врховне команде у погледу дејства на тракијском војишту била: да 2. армијом блокира једренску тврђаву, да 1. армија наступа између Једрена и Лозенграда с циљем да разјасни ситуацију и евентуално...

Једренска тврђава и њена посада

Налазећи се на важном саобраћајном чвору Тракије, Једрене, град на ушћу Тунџе у Марицу, још у раној историји било је претворено у значајну тврђаву, коју су касније Турци поправили и претворили у утврђени логор,...

Долазак српске Друге армије под Једрене, њен распоред и уређење положаја

Пошто је расветљена ситуација на вардарском војишту, створена кумановском битком, Тимочка дивизија 1 српске 2. армије је, у духу раније одлуке Врховне команде, 27. октобра у 3 часа добила наређење да још истога дана...

Стезање обруча окружења и борбена дејства до примирја

После лилебургаске операције бугарска Врховна команда је почела припремати напад на Чаталџу. Она је наредила да се из рејона Једрена у састав главних снага упуте цела 3. дивизија и две бригаде 9. дивизије. Трупама...

Двомесечни период примирја

Неуспеси турске војске у рату са балканским савезни цима ставили су Турску у тежак положај. А после пораза и у лилебургаској операцији турска влада је била принуђена да, посредством великих сила, а затим и...

Обнова непријатељстава и припрема општег напада на тврђаву

Због непопустљивости зараћених страна на преговорима у Лондону, могло се закључити да би ратне операције могле сваког часа поново отпочети. Зато је, 19. децембра, бугарска Врховна команда, у којој је тих дана за главнокомандујућег...

План за општи напад на Једрене

На инсистирање команданта источног сектора, који је сматрао да су полазни положаји јако удаљени и непогодни за одлучан удар, бугарска Врховна команда је 21. фебруара наредила да се у претходним борбеним дејствима заузму турски...

Напад на предње положаје тврђаве

Артиљеријска припрема напада је почела 24. марта у 13 часова, с циљем да се пешадији олакша извршење јуриша и створе повољнији услови за продирање у турске предње положаје. Главни удар су наносиле бугарске трупе на...

Напад на линију форова и пад Једрена

Постигнути успеси су знатно подигли борбени дух, самопоуздање и морал савезничких опсадних трупа. Зато је генерал Вазов, оцењујући да је турска одбрана на источном сектору веома слаба, одлучио да још истога дана са својим...

Закључак о току и резултатима Једренске операције

Једренска операција је завршена катастрофалним поразом турских снага које су браниле тврђаву. То је имало изузетно крупан значај за јачање положаја бугарске војске. Падом Једрена ослобођена је цела бугарска 2. армија и створене су...