Почетна Балкански ратови Кумановска операција: Прва етапа

Кумановска операција: Прва етапа

Марш маневри и граничне борбе

Задатак и наступање српске Треће армије

Задатак армије Према почетном операциском плану и директиви Генералштаба од 13 октобра, 3 армија, као деснокрилна оперативна група у саставу главних снага српске војске, имала је задатак да разбије непријатељске снаге које су затварале правце...

Јачина и груписање непријатељских снага пред фронтом Треће армије

Као што је раније изнето услед немира и шиптарског покрета стање у Косовском вилајету пред рат било је крајње несређено, што је веома неповољно утицало на одбранбене могућности ове турске области. Међутим, рат...

Почетно груписање Треће армије и развој трупа на граници

У духу идеје почетног операциског плана, 3 армија се концентрисала у две групе: Топличку у долини р. Топлице и Медвећку у долини р. Медвеђе. Концентрација Топличке групе била је углавном завршена 14 октобра. Она је...

Борбе код Мердара 16 октобра

У врема мобилизације и концентрације долазило је до ситних сукоба дуж целе границе, нарочито око караула, али су се ти сукоби завршавали без тежих последица. Међутим, 16 октобра код с. Мердаре, из једног таквог...

Борбе 17 октобра

Седамнаестог октобра је Врховна команда известила комаданта армије да ће ускоро бити објављен рат и у вези с тим, наредила да се изврше потребне припреме у смислу приближавања задњих трупа и трупне позадине ближе...

Развој догађаја 18 октобра на фронту Tреће армије

Борбе на фронту Топличке групе Док су се 16 и 17 октобра борбе водиле само на фронту Топличке групе, 18 октобра су отпочеле на целом фронту 3 армије. Претходног дана су непријатељске снаге у јачини од...

Борбе 19 октобра и повлачење турских снага

Ноћ између 18 и 19 октобра била је кишовита. Увече је комадант армије примио извештај комаданта Моравске дивизије II о дневним борбама на фронту ове дивизије. Извештај се завршавао речима: „Трупе су тродневном борбом...

Осврт на ток граничних борби Треће армије

У борбама на граничном фронту 3 армија је не само задржала и сломила непријатељски напад, већ уствари и разбила непријатељску одбрану на овом правцу, створивши тиме сасвим повољне услове за остварење пројектованог маневра преко...

Припреме и покрети 20 октобра за наступање према Приштини

Пошто је 18 октобра био објављен рат Турској, Врховна команда је ноћу 18/19-ог наредила команданту 3 армије да 20 октобра у 7 часова ујутру отпочне наступање са Преполца и Медвеђе ка Приштини и да...

Наступање Треће армије 21 октобра

План дејства У предходном излагању је истакнуто да командант армије није уочио значај и последице граничних борби, нити је открио слабости непријатеља и његове даље одбранбене могућности, већ је стално био под импресијом о снази...