Почетна Пролог Источно питање

Источно питање

Источно питање треба да почињемо с појавом освајачке османлијске државе у почетку 14. века, а завршавамо с њезином пропашћу у катастрофи светског рата и његових непосредних последица.

Увод у Источно питање

У науци још нема пуне сагласности о опсегу Источног питања (питања Ближега истока). Има најшире схватање, које све борбе за власт на европском југоистоку и предњоазијском западу, у целој историји или бар од средњега...

Период до преласка Османлија у Европу

Турска племена и државе пре Османлија и њихове борбе са хришћанима Својим пореклом, карактером и вером разликују се Турци битно од европских народа. Они су пореклом туркестански номади, припадају уралско-алтајској групи и расно су различити...

Турска борба са Србима до Косовског боја

Односи цара Душана према Османлијама Док је Византијска Царевина пропадала, ширила се са запада на њезину територију снажна српска држава помичући све више границе у правцу Цариграда. Тако је Византија била укљештена између два опасна...

Борба између Османлија и хришћанске Европе на Балканском земљишту 1389-1503.

После косовске битке престаје Србија да буде самосталан фактор у борби против Турака. Тада је отпочела на балканском територију гигантска борба између Турака и хришћанске Европе, коју су представљали Мађари и Немци. Најпре (1396-1526)...

Основице османлијске надмоћности

Основице османлијске надмоћности према хришћанској Европи у османлијском државном уређењу У прво време имали су Турци превагу над хришћанима због војничког порекла и карактера своје државе и због концентрације власти у једној руци. Чак су...

Однос Француске и Русије према Турцима

Пријатељство Турске с Француском и улазак у заједницу европских држава Политичка констелација сила и географски положај учи­нили су да је Француска, противница Хабсбурговаца као и Турска, а немајући никаквих спорних тачака с Турском, рано ступила...

Унутрашње пропадање Турске и буђење хришћана крајем 16. и почетком 17. века

За Сулејмана II већ је почела а за његових млитавих, уживању оданих наследника (Селима II 1566-1574, Мурата III 1574-1595, Мехмеда III 1595-1603, Ахмета I 1603-1617, Мустафе I 1617-1618, Османа II 1618-1622) још се појачала...

Турска у 17. веку

Борбе Турске с Пољском и Перзијом у првој половини 17. века У шеснаестом веку живела је Турска с Пољском углавном у мирним суседским односима. Пољска није могла због своје све веће унутрашње растројености и из...

Преокрет у источном питању у великој борби хришћанских сила с Турском 1683-1699.

Офанзивни полет Турске у другој половини седамнае­стог века дошао је до врхунца у опсади Беча 1683, да после тога Турска пође незауставно натраг. Повод за тај рат дао је устанак у хабсбуршкој Угарској, који је...

Акција Турске да поврати губитке (1700-1718.)

Турска се није помирила са великим губицима по карловачком и цариградском миру. Она се спремала да поврати те губитке од сваког противника посебно. Ратоборној странци у Цариграду ишло је наруку и то што су...