Почетна Пролог Балкан и јужнословенске земље

Балкан и јужнословенске земље

Балканско Полуострво је мењало више пута име, чешће него ма која од европских географских целина.

Евроазијске особине и старе цивилизације

Увод Балканско Полуострво је мењало више пута име, чешће него ма која од европских географских целина. Ова су имена позајмљивана било од цивилизација које су се на њему развијале, или од имена великих царстава која...

Географске особине

Географске особине спајања и прожимања Докле евразијски карактер Полуострва произилази из географског положаја и конфигурације обала и егејских острва, то ће рећи из рељефа његових периферијских делова и југоисточних посредничких области, друге важне географске црте...

Карактери изоловања и одвајања

Супротно особинама спајања и прожимања, ове су географске црте препрека свима климским и биолошким утицајима, етничком премештању и покретима који произилазе из људске акције. Високе области изоловања служиле су као масивне пречаге. Етнички покрети...

Клима, тле и вегетација

Балканско Полуострво се налази између области континенталне климе Централне Европе, области степске климе на Истоку, и области медитеранске климе на Југу и Западу. Ови климски типови продужују се из суседних области на Балканско Полуострво....

Егејска област

Природне области Природне области представљају велике географске целине Балканскога Полуострва. Има и других, мањих, то су жупе о којима се у овоме прегледу не можемо бавити. Разни фактори интервенишу при одређивању једне велике природне области. На...

Источна или балканска област

Континентални блок Противно егејској области много мањој, по главним особинама медитеранској и евроазијској, у коју море дубоко продире и тако сваки део постаје приморски, или бар њиме господари море, противно томе, свака је од великих...

Моравска област или Шумадија

Централна или моравско-вардарска област Противно источној или балканској, која има периферијски положај и која је у вези нарочито са Русијом и Малом Азијом, моравско-вардарска област се одликује централним положајем на Полуострву и разноврснијим везама. Као што...

Рашка и македонска област

Централни предео или Рашка Обухвата врло високе земље у којима су развођа за сливове Јадранског, Егејског и Црног Мора. Ова развођа нису увек планински венци, већ кашто равнице и високи басени и тиме је олакшан...

Динарска и Пиндско-динарска област

Пиндско-динарска област Ово није географска целина као што су централна или моравско-вардарска и источна или балканска област. Нема централне удолине која уједињава и изједначује, као што је моравско-вардарска, ни великих природних целина као доњодунавска плоча...

Пиндска област

Ово је најмања од великих природних области на Полуострву. Пружа се од Медовског Залива до залива Арте. Њена су источна граница: уздужна долина Бистрице у Македонији, басени великих језера западне Македоније и долина Дрима....