Балкански ратови

Ратне операције које су изводиле српска и црногорска војска за време балканских ратова 1912 и 1913.

Ситуација на тракијском војишту

Основна је замисао бугарске Врховне команде у погледу дејства на тракијском војишту била: да 2. армијом блокира једренску тврђаву, да 1. армија наступа између Једрена и Лозенграда с циљем да разјасни ситуацију и евентуално...

Уговор о миру и дефинисање граница

ПОЈЕДИНАЧАН ОПИС НОВЕ БУГАРСКО-СРПСКЕ ГРАНИЦЕ Гранична линија на северу полази од старе границе бугарско-српске, од тачке Патарице, иде старом границом бугарско-турском до Диздерице, затим вододелницом између Вардара и Струме пролазећи преко Луловог врха (1297), Обела,...

Карактер, резултати и последице другог балканског рата

За разлику од првог балканског рата - који је, упркос томе што су га водиле балканске монархије, био ослободилачки и прогресиван, тј. користан за даљи друштвено-економски развитак балканских народа - други балкански рат је...

Неуспели покушаји ревизије Букурешког мира

Још пре потписивања Букурешког мира, аустроугарска и руска влада дале су званичне изјаве да задржавају право ревизије споразума постигнутог између балканских земаља. При томе је аустроугарска влада мислила да ту ревизију изврши на штету...

Рад Букурешке мировне конференције

Мировна конференција у Букурешту почела је са радом 30. јула 1913, уз асистенцију посланика шест великих сила. Конференцији је председавао председник румунске владе Титус Мајореску, који је уједно био и шеф румунске делегације. На...

Преговори о примирју

Чим је избио међусавезнички рат, руска влада, помагана и подржавана од Француске, настојала је да се војне операције што пре обуставе, те да се закључи мир под условима који не би елиминисали све могућности...

Велике силе и други балкански рат

Када су 30. јуна 1913. бугарске трупе, по наређењу краља Фердинапда, без формалне објаве рата извршиле оружани напад на Србију и Грчку, председник владе Стојан Данев упутио је циркуларну депешу бугарским посланицима у Петрограду,...

Кресненски противудар бугарске 2. и 4. армије

Још пре избијања грчких дивизија пред Горњу Џумају, бугарска Врховна команда је донела одлуку да концентричним ударом са линије Бајаз-тепе - Лешка на југоисток ка десној обали Струме, с једне, и од Демир-капије (на...

Грко-бугарско ратиште: Наступање грчке војске ка Горњој Џумаји

После неуспеха у бојевима код Кукуша, Калинова, Лахне и Дојрана, бугарска 2. армија се, у току 10. и 11. јула повукла на нову одбрамбену линију испред Кресненске клисуре: 6. бдинска дивизија (1. и 2....

Наступање Тимочке војске према Белоградчику, Кули и Видину

После повлачења бугарских трупа из долине Тимока на гранични гребен, обе стране су се ограничиле на извиђачку активност, тако да све до 14. јула на тимочком војишту није било значајнијих промена. Међутим, већ 13....