31. октобар, Операције аустриске и српске војске

50

Операције аустриске војске

Срби су отпочели изненада повлачење у Мачви према фронту V. армије. Трупе ове армије, које су предузеле одмах наступање, заузеле су Црну бару, Баново поље, Глушце и Табановић. Овог дана у вече, главнина 8. корпуса заузела је Глоговац, а ојачана 71. бригада (ђенерала Салиса) заузела је Богатић. Изгледало је, да се већи део српске снаге из Мачве повукао у рејон јужно од Шапца, док је један мали део одступио ка Цер планини. Одступање Срба из Мачве предузето је у времену, кад је 16. корпус (18. и 50. дивизија) који је оперисао у југоисточној Босни, био на путу Рогатица – хан Громиље – Власеница и померао своје бригаде у околину Љубовије. Трупе овог одсека на горе поменутом путу биле су у овом маршевском реду: 13., 5., 8., 16., 3. и 15. брдска бригада. Изгледало је у почетку, да Срби теже да се извуку из Мачве, да би избегли одсудни удар од стране Аустријанаца. Међутим убрзо се показало, да су се Срби повукли само на подесније положаје за одсудну одбрану, а то су северни огранци Цер планине и висови јужно од Шапца, који су благовремено били утврђени.
Насељена места Липолист и Добрић испред новог фронта српских трупа, које су се повукле из Мачве, остала су и даље поседнута, свакако у циљу успоравања аустриског напада на главни положај.

Операције српске војске

Повлачење II. армије

Трупе ове армије извршиле су повлачење у току ноћи 30./31. октобра под заштитом остављених слабих предстража, које су затим претворене у заштитнице и као такве предузеле повлачење тек пред зору 31. октобра. Повлачење трупа изведено је потпуно непримећено од стране непријатеља, јер ничим није покушао, да ово повлачење омете. Пред зору 31. октобра дивизије су заузеле ове одсеке:
Тимочка дивизија II. позива остала је на свом ранијем положају на Видојевици с тим, што је на реци Нечају (Парлог 206) ухватила везу са Моравском дивизијом I. позива.
Моравска дивизија I. позива повукла се на линију: Парлог (206) – Косовац (186) – с. Бела река – с. Цуљковић, хватајући везу са Тимочком дивизијом I. позива код с. Добрића.
Тимочка дивизија I. позива повукла се на линију с. Добрић – с. Маови – до Јевремовца искључно.
Шумадиска дивизија I. позива груписала се на платоу код Јевремовца.
Шабачки одред остао је на својим старим положајима. држећи варош Шабац и Мишарске положаје.

 

Ситуација

У току овог дана стигли су у Врховну команду ови важнији извештаји:

Од команданта II. армије

ОБр. 2958
(у 18.55 часова)

„1. Тимочка дивизија I. позива. До 11 часова дивизија је заузела одређени јој положај и извршила распоред за обезбеђење. Са трупама Шумадиске дивиз. I. и Моравске дивиз. I. позива није још ухваћена веза, али су предузете мере, да се то изврши што пре. Одступање је извршено, како је то заповешћу дивизиском наређено. О непријатељу се не зна још ништа, нити је с њим ухваћен додир од како је синоћ прекинут. Омања одељења, која су остављена на пређашњем положају као застор, остала су до поноћи и непотискивана од непријатеља, одступила на линију и прекинула додир са њим.
2. Шумадиска дивизија I. позива. Све трупе ове дивизије до 8 часова стигле су у Јевремовац у реду и непримећене од непријатеља. Непријатељ је целе ноћи отварао ватру, а јутрос у 6.15 часова извршио јуриш на празне наше ровове јужно од Причиновића. Потом је даље опрезно наступао и заузео с. Табановић. Око 10.45 часова упутио је од Табановића у правцу Мајура: 1 батаљон и 2 ескадрона са једном батеријом дуж Јереза ка Шапцу.
3. Шабачки одред. Непријатељ прелаз преко Саве није предузимао, нити што према Северном одреду. Командант коњичког пука у 9 часова јавља: да се непријатељ у јачини 1 пука и 1 ескадрона креће у правцу Мајур – Шабац. Сем овога по извештају команданта северног одсека у 8 часова непријатељ превози војнике понтонима и мониторима и заузео је „суву воденицу“ северно од Стругаре.
4. Моравска дивизија I. позива. Јавила је телефоном, да је још у 6 часова са десним одсеком била на одређеном јој одсеку, а остили делови у то време били су око с. Рибари. Одступање је извршено и у реду и неузнемиравано од непријатеља (овај извештај је добивен од командира телеграфског одељења Моравске дивизије I. позива, коме је овај извештај дао командант Моравске дивизије I. позива).
5. Тимочка дивизија II. позива. Није добивен још никакав извештај и телефонска веза са њоме није још успостављена. Према извештају командира армиског телеграфског одељења, веза ће се још вечерас успоставити“.

ОБр. 2960
(у 22 часа)

„Шумадиска дивизија I. позива јавља: Непријатељ је данас у 15.30 часова са два батаљона обухватио Мајур и Шумадиски коњички пук, пошто је оставио патролу за одржавање додира са непријатељем, повукао се са главнином на Липар“.
На осталим фронтовима није било ничега значајнијег у току овог дана, нити су издавата каква наређења од Врховне команде.