30. септембар, Операције III армије

64

Како је ноћ 29./30. септембра прошла види се из напред наведеног извештаја са ОБр. 2883.
У току дана:
У 9 часова телефоном извештава Дринска дивизија, да је напад почео у 5.45 часова и да се до сад развија нормално. Крила напредују ка Флоки и Кочобеју, наши наступају. Наш брдски топ, који је био остао при прошлом бугарском нападу између наше и њихове линије повраћен је и сад је у нашим рукама. Притискује се Старков Зуб. Главна колона прикупља се и припрема за напад на самом Кајмакчалану. За сад се на Кајмакчалан не дејствује свим оруђима, то ће бити кад почне главни напад.
У 11.45 часова Дринска дивизија телефоном јавља, да је у 11.30 часова предузет главни напад пешадијом и сад се тај напад изводи.
У 13.10 часова начелник штаба Дринске дивизије моли, да се Врховној команди јави да одмах пошаљу из Солуна, или одобре издатак из Островског парка, брдске муниције за све брдске топове и да се одмах пошаље муниција за топ 105 мм. дугачки, пошто има свега 60 метака за два оруђа.
У 13.10 часова телефоном јављено Врховној команди да одмах издејствује решење да се муниција за све брдске топове и за 105 мм. дугачке издаје из парка у Острову или најхитније пошаље из Солуна. У исто време дато је објашњење о ситуацији на фронту армије.
У 14.10 часова начелник штаба Дунавске дивизије телефоном јавља да је пешадија дошла до јуриша и пита кад је наређен напад.
У 14.20 часова јавља начелник штаба Дринске дивизије да је заузет највећи врх Кајмакчалана, да је заробљена једна бугарска брдска батерија и да сад продужава напад на Флоку и Кочобеј. Дунавској дивизији да се јави да својим десним крилом дође у најближу везу са крајњим левим крилом Дринске дивизије и ако јој се покаже згодан моменат да и она изврши јуриш на тачке на које је спремила јуриш.
У 14.20 часова телефоном извештен начелник штаба Дунавске дивизије о наређењу команданта армије за напад пешадије Дунавске дивизије и за потребу тесне везе са крајњим левим крилом Дринске дивизије.
У 14.30 часова телефоном извештена I. и II. армија о ситуацији на Кајмакчалану. Од I. армије тражена муниција за топове 105 мм. дугачке.
У 14.45 часова телефоном извештена Врховна команда о успеху на Кајмакчалану и тражено да се муниција пошаље нарочитим аутомобилима за топ 105 мм.
У 15.20 часова Дринска дивизија доставља ситуацију у 14.45 часова:
„Напад почео у зору. После артилериске припреме напада, пешадија је предузела покрет у 11.30 часова и до 14 часова заузела Кајмакчалан. Заробљена је једна брдска аустриска батерија, а има заробљеника из 11., 43. и 58. пука. Борба се продужава у правцу Старковог Гроба и Флоке. Кајмакчалан се утврђује. На Флоканској коси заузет је Вирут“.
О овоме послат извештај Врховном Команданту, Врховној команди, команданту I. и II. армије са ОБр. 2898.
У 15.25 часова I. армија јавља телефоном да је муницију за топове 105 мм. тражила од Француске дивизије.
У 16.30 часова Дринска дивизија тражи телефоном да се нареди Дунавској дивизији да њена десна колона ухвати везу са крајњим левим крилом Дринским.
У 17.20 часова начелник штаба Дунавске дивизије јавља, да је веза са левим крилом Дринске дивизије прекинута зато, што је Дринска дивизија повукла две чете са крајњег левог крила у појачање десно. Послао је један вод да прекид попуни, јер више од вода нема зато на расположењу, а овај ће слати патроле.
У 17.40 часова јављено Дринској дивизији за ситуацију код десне колоне Дунавске дивизије и за празнину која се појавила између крајњих колона Дунавске и Дринске дивизије и да је Дунавска дивизија послала један вод, колико има на расположењу, да прекид попуни. Помоћник начелника штаба Дринске дивизије јавља да ће видети шта је с тим учињено.
У 18.30 часова Врховној команди јављено да је батаљон 2. пешадиског пука стављен на расположење команданту Дринске дивизије и упућен му данас у 13 часова. О овоме извештен и командант Дринске дивизије.
У 18.25 часова II. армија јавља: „Од 11 – 16 часова продужена је артилериска акција и јачи притисак јачих пешадиских извиђачких одељења“.
У 18.25 часова Дунавска дивизија јавља: „У току по подне слабија артилериска ватра која је од 13 часова прекинута кишом и маглом. На левом крилу јутрос се предало 8 бугарских војника из 10. пука. У 16 часова отпочела је артилериска ватра с наше стране. На седлу Старков Гроб – Џаула осећа се код непријатеља живост и овде је отпочела митраљеска и пешадиска ватра. Непријатељска артилерија од Кремјанских винограда и југозападно од Живоње туче лево крило ове дивизије. Од ове ватре има губитака“.
У 18.25 часова команданту Дринске, Дунавске дивизије и француске тешке артилерије – саопштите трупама ову моју наредбу:
„Јунаци, силним напором Дринаца, Дунаваца, Добровољаца и братским напором српских и француских тобџија Кајмакчалан је заузет. Непријатељ је разбијен.
Јунаци, отели сте му топове, заузели сте орлово гнездо, силну тврђаву и сву наду непријатељеву, заузели сте Кајмакчалан. Врата за нашу милу Србију отворили сте. Дивећи се овој новој победи вашој ја вас, јунаци, поздрављам са узвиком: Живели, напред из славе у славу, напред у нове победе, напред даље у Србију“.
У 21.45 часова команданту Дринске и Дунавске дивизије са ОБр. 2907 издато следеће наређење:
„Пошто су трупе Дринске дивизије данас овладале Кајмакчаланом, то за сутра 1. октобра наређујем продужење рада према мојој заповести ОБр. 2785 од 29. ов. мес. Почетак напада у 6.30 часова“.

Дејство Дринске дивизије

„У току ноћи 29./30. септембра било је пушкарање и повремена слаба артилериска ватра“.
Са ОБр. 2722 извештен командант III. армије и суседне дивизије.
У 6.25 часова мајор Пурић јавља, да ће пешадија напасти Вирут и Кочобеј у 7 часова.
У 6.34 часа јављено ово команданту леве колоне и питан да ли против Добровољачког одреда дејствује непријатељска артилерија. Одговорено: не. Напад на Старков Зуб оставили су да изврши ппуковник Загорчић.
У 6.45 часова начелник армиског штаба јавља, да ће командант армије, командант артилерије армиске и он доћи на к. 1900.
У 6.50 часова начелник штаба Дунавске дивизије пита шта има ново код нас. Јављено му да је рад почео у зору и сад се врши артилериска припрема.
ОБр. 2723 у 7.30 часова команданту десне нападне колоне:
„Колико сам осмотрио артилериска припрема на Кочобеју и Флоки извршена је. Наређујем да пешадија одмах енергично нападне на ове тачке и заузме их“.
У 7.30 часова саопштено мајору Пурићу, да је командант дивизије наредио да пешадија на Кочобеју и Вируту пође енергично напред, јер је напад доста припремљен.
Мајор Пурић извештава да је пешадија на Кочобеју кренула напред, а на Вируту је пронашла већ изгубљени топ.
У 8.07 часова питан мајор Брашић како је. Одговара да артилерија дејствује слабијом ватром и хоће постепено да уђе у јачу ватру; пешадија према Старковом Зубу није се кренула. Командант пешадије добио је на тој страни задатак, па незна кад ће се кренути, пошто је на 100 метара од непријатеља.
Јављено му да ако треба да се припреме боље изведу нека артилерија појача ватру на Старков Зуб, па да се пешадија крене напред. На Кочобеју и Флоки пешадија се већ кренула напред.
У 8.20 часова питан мајор Пурић о ситуацији и он јавља: на Кајмакчалану и Вируту наши се крећу напред. Био је мали застој, па су сад опет кренули напред; од Вилица су на 100 – 200 метара а на Вируту су били прешли наш топ, али су били враћени и сад опет притискују ка топу.
Наређено му, да се потпомогне напад артилеријом, те да се за што краће време сврши са тим тачкама, да би се сва артилериска ватра могла да сконцентрише на главни циљ – Кајмакчалан.
У 8.37 часова командант десне колоне јавља да је највиша тачка на Вируту заузета, само саобраћајница која везује врх са нашим рововима испред Вирута пуна је Бугара и њу сад чисте. На Кочобеју је била прекинута веза, чује се да траже, да се путања продужи за 200 метара.
Командант дивизије наређује да се најенергичније продужи напад на Кочобеј и Флоку без обзира на губитке, јер је доста било оклевања; не чује се тамо јака пешадиска борба.
У 8.43 часа начелник штаба јавио је, да су наши заузели највиши врх на Вируту, на Кочобеју напад повољно напредује. Припрема се напад на Старков Зуб. Војин Поповић је привукао резерве и извршио је највеће груписање на свом десном крилу: батаљон 4. пука привучен је позади десног крила ппуковника Војина.
У 8.55 часова стигао је на к. 1900 командант армије, начелник армиског штаба и командант армиске артилерије.
У 9 часова обавештен је о ситуацији помоћник начелника армиског штаба: Да је Молеровић избио на највиши врх Вирута. Крупов топ је сад у нашим рукама, на Кочобеју су дошли до Куферасте стене, лева колона притискује Старков Зуб и груписала је снагу на свом десном крилу.
У 9 часова ађутант 2. бригаде јавља да ппуковник Загорчић извештава, да његову левокрилну чету туче непријатељска артилерија са седла између Старковог Гроба и Совича и моли да Дунавска дивизија неутралише ту непријатељску артилерију.
У 9.11 часова јављено предње начелнику штаба Дунавске дивизије, који рече, да ће видети, ако имају елементе али би требала и наша артилерија са к. 1800 да тамо дејствује.
У 9.14 часова мајор Пурић јавља: на Кочобеју су лево и десно од Куферасте стене, на највишем врху Вирута и ту се води борба са Бугарима у саобраћајници. Бугари на Кочобеју држе ћувик између Куфера и највишег врха на Кочобеју.
Наређено му, да се креће све живље напред, јер је силна муниција просута а они се врло слабо крећу. Каже, да су наредили, да се мора напредовати и заузети непријатељски положај без обзира на губитке.
У 9.22 часа мајор Брашић јавља, да два тешка непријатељска оруђа са правца од Старковог Гроба туку лево крило 6. пука и француску брдску батерију на Девојачком брегу. Наређено је француској батерији да туче ту непријатељску групу а и 2 пољска оруђа са истог правца (Старковог Гроба) туку тако исто лево крило њихове колоне.
У 9.30 часова непријатељ је бацио један јак плотун шрапнела од Старковог Гроба испред центра и западног дела Кајмакчалана.
У 9.44 часа начелник штаба питао је мајора Пурића како је на Кочобеју и на Флоки. Јављено му да се на Флоки припрема јуриш, да би се расчистило са непријатељем на тој тачци, на Кочобеју су око Куферасте стене; ојачани су и наређено им је да крећу напред.
Начелник га је питао да ли је време да се сконцентрише ватра на Кајмакчалан ради припреме. Пуковник Цветковић мисли моменат је.
У 9.47 часова питан је за мишљење пуковник Крстић да ли је време да се сконцентрише ватра на Кајмакчалан – напад. Одговорио је, да је време.
У 9.52 часа наређено команданту артилерије да сконцентрише највећи могући број оруђа на Кајмакчалан.
Командант леве колоне са ОБр. 1222 од 30. IХ. у 9.30 часова доставља: „Достављам груписање на десном крилу. Непријатељска артилерија тукла ми је лево крило. Наше батерије са к. 1600 дејствују против ове артилерије“.
У 10.15 часова наређено команданту 17. пука да буде спреман за покрет и да одржава везу са командантом десне колоне, 7. и 5. пуком.
У 10.20 часова саопштено команданту 4. пука, да су наши заузели Вирут а да на Кочобеју напредују; наређено му да батаљон из дивизиске резерве привуче ближе Бабиној рупи и да буде спреман за ангажовање, као и да одржава везу са Добровољачким одредом и левим крилом.
У 10.25 часова наређено команданту 2. бригаде да јави, како је дејство наше артилериске ватре против Кајмакчалана.
У 10.32 часа мајор Пурић јавља, да су наши на Вируту на истом месту; ппуковник Молеровић тешко рањен и упућен је ппуковник Белимарковић да прими команду. На Кочобеју наши стоје код Куферасте стене и у њеној висини. На Кајмакчалану се врши припрема, 7. пук се делом кренуо напред и изравњао се са 5. пуком. Бугари се повукли из неких предњих ровова.
У 10.37 часова мајор Брашић јавља да ппуковник Војин ради заједно са 7. пуком и да неће изостати. Артилериска припрема иде добро, али ће брђани остати без муниције. Казато му да се више упосле пољаци и хаубице а брђани да поштеде муницију. Командант армиске артилерије наредио је француској батерији на к. 1800 да или дејствује или иде са положаја.
У 10.50 часова начелник штаба саопштио је мајору Брашићу да штеди брдску муницију а више троши пољску, пошто ће нам брдска затребати ако изађемо на Кајмакчалан.
У 10.55 часова мајор Гргур саопштио мајору Видојевићу да референт за артилерију требује муницију сутра као за борбени дан и да се дотури муниције што више на положај, јер се води јака борба.
У 11 часова командант 1. бригаде јавља, да је готово са артилериском припремом и да ће у 11.30 часова кренути пешадију напред. Непријатељска батерија са Кочобеја досађује 7. пуку.
У 11.03 часа начелник штаба саопштио је команданту леве колоне да ће десна колона извршити јуриш на Кајмакчалан у 11.30 часова и да командант дивизије наређује да у то време и лева колона изврши јуриш.
У 11.05 часова саопштено команданту артилерије да ће се јуриш извршити у 11.30 часова и да се убрза непријатељска ватра на Кајмакчалан.
У 10.10 часова начелник штаба саопштио је ппуковнику Драг. Поповићу да примакне 2 батаљона (17. пука) напред, јер је у 11.30 часова јуриш на Кајмакчалан. Он јавља, да је већ примакао 1. – Саопштио му је начелник да примакне и другу ако се примети колебање да се и он ангажује као и да стално одржава везу.
У 11.12 часова начелник штаба саопштио је команданту 4. пука да је у 11.30 часова наређен јуриш на Кајмакчалан, да прати ситуацију и ако буде колебања да се ангажује.
У 11.16 часова начелник штаба саопштио је мајору Пурићу да су извештени сви о јуришу на Кајмакчалан у 11.30 часова као и да је наређено команданту 17. пука да један свој батаљон примакне у изворни део Старковог потока а позади борбеног реда а други позади њега. Команданту 4. пука наређено је да се ангажује код леве колоне ако затреба.
У 11.22 часа наређено команданту 17. пука да цео свој пук примакне напред и тада ће му цео пук бити за 400 – 500 метара позади прве линије. Пук да буде позади места где се везују 7. и 5. пук а он да буде у сталној вези са дивизиским штабом.
У 11.25 часова мајор Гргур саопштио команданту 17. пука, да пошаље осматраче да прате ситуацију код 3. батаљона 5. пука и да буде извештен о томе.
У 11.55 часова ппоручник Зарић извештава, да је десно крило Добровољачког одреда кренуло напред, лево крило се не види. Начелник штаба наредио му је да извести команданта да примакне мало батаљон 4. пука, ако му изгледа снага недовољна.
У 12 часова мајор Пурић извештава, да су и 5. и 7. пук кренули напред и да је за сада ситуација добра.
У 12 часова начелник армиског штаба наређује пуковнику Димитријевићу у армији да одмах упути овамо батаљон 2. пука. Овде је ситуација добра. Резерве пришле на 500 метара првом борбеном реду, Вирут заузет. Муниција се дотура, Крупове брдске и француске 105 мм. нестало.
Пуковник Димитријевић извештава да се код Дунавске дивизије води борба.
У 12.15 часова мајор Пурић извештава да га је известио ппуковник Белимарковић о пријему команде над трупама на Вируту, да су трупе растројене, да има свега две чете и моли да се прикупе војници из позадине као и да му се пошаље појачање на Вирут; један део 5. пука упао је у непријатељске ровове на Хрбату али трпи јаку бочну ватру с Кочобеја, остали иду полако напред. Наређено ппуковнику Таназовићу да пошто по то крене напред.
У 12.25 часова мајор Костић, командант батаљона 6. пука јавља, да је приметио да непријатељ шаље појачања са северозападног краја Кајмакчалана ка Врху. Наша артилерија туче те непријатељске делове; пуковник Павловић отишао са батаљоном на место где је раније био његов штаб и где су још 3 чете 6. пука; Добровољци напредују.
Предње саопштено команданту артилерије.
Командант 7. пука са ОБр. 544 од 28. тек. мес. моли да се његова трупна комора премести из с. Чегана у близини слагалишта ове дивизије, јер је далеко и тешко иде са дотурањем хране. 30. ов. мес. наређено помоћнику команданта дивизије да по предњем поступи.
У 12.25 часова командиру 2. пионирске чете ОБр. 2725:
„Један ваш вод под командом официра упутити одмах у правцу Флоке са задатком да све растурене војнике у позадини Флоке и Кочобеја прикупи и што пре спроведе у њихове јединице.
У 12.30 часова командант Дунавске дивизије са ОБр. 1051 од данас у 11 часова доставља: „У току пре подне на фронту дивизије обострана јака артилериска ватра“.
У 12.30 часова мајор Брашић јавља, да је Добровољачки одред отишао напред; примећена непријатељска појачања по групицама од Сивог брега ка Кајмакчалану, не зна се колика су; ппуковник Загорчић стоји, трпи артилериску ватру са Старковог гроба.
У 12.30 часова командант III. армије са ОБр. 2893 од данас наређује, да се упуте 2 ордонанса коњаника у армиски штаб за одржаче везе. Наређено мајору Видојевићу да упути два коњаника.
У 12.41 час мајор Пурић јавља, да је ппуковник Белимарковић стигао на Вирут и ту се утврђује. На Кајмакчалану су ускочили у непријатељске ровове и трпе бочну ватру. Има заробљеника из 43. и 50. пука.
Јављено му да је сад моменат да се утроши бригадна резерва јер нема бојазни пошто се иза њих налази цео 17. пук у дивизиској резерви.
У 12.46 часова мајор Брашић јавља да је чуо кроз телефон да је лево крило избило на Кајмакчалан и запленили су 1 брдску батерију. Начелник штаба рекао му је да то провери.
У 12.50 часова начелник штаба јавио је мајору Пурићу, да је Добровољачки одред запленио једну бугарску батерију и да десна колона треба да гурне напред, да добровољци не буду одбачени. Командант дивизије је наредио да се све резерве прикупе.
Мајор Пурић јавља да њихови избијају на Кајмакчалан.
У 13. часова са ОБр. 2726 наређено команданту 2. батаљона Дунавског пука III. позива следеће: „Са батаљоном одмах дођите на к. 1900 позади дивизиског штаба“.
У 13.15 часова мајор Пурић јавља да је и лево крило њихове колоне избило на главни гребен Кајмакчалана; 5. пук трпи бочну ватру са Кочобеја.
У 13.22 часа мајор Брашић јавља, да му је јавио пуковник Воја Павловић да су добровољци према Сивом брегу, што значи да су прешли Кајмакчалан. Позади добровољачког левог крила је један батаљон 6. пука, позади центра 1. батаљона 4. пука а са добровољачком резервом гура 1. батаљон 4. пука. Једна непријатељска батерија заплењена је.
У 13.45 часова командант десне колоне јавља, да је 5. пук заузео највиши врх Кајмакчалана, који је према њему, добија бочну ватру; бригадна резерва ангажована је код 5. пука; наредио је команданту на Кочобеју да иде напред.
Дивизиска резерва 17. пука стављена на расположење десној колони.
У 14 часова командант Дунавске дивизије са ОБр. 1043 од 29. IХ. од 18 часова доставља своју заповест за 29. ов. месец.
У 14.10 часова командант десне колоне јавља да је Кајмакчалан заузет; бригадна резерва (2. батаљон 7. пука) утврђује највећи врх Кајмакчалана; 1. батаљон 5. пука окреће фронт ка Кочобеју; артилерија ће сада тући седло између Кочобеја и Кајмакчалана и чистиће сад то седло и Кочобеј; 17. пук је у нашим полазним рововима за напад, спреман за сваки случај.
У 14.20 часова мајор Брашић јавља да је ппуковник Војин избио на главни гребен Кајмакчалана, резерве бригаде нису утрошене.
У 14.20 часова командант Шумадиске дивизије са ОБр. 1833 од 30. тек. мес. у 11.45 часова јавља: „Јутрос је отпочела наша јака артилериска паљба. Непријатељ је одговарао. Кренути су напред пешадиски делови али су наишли на јаку пушчану и митраљеску ватру“.
У 14.45 часова са ОБр. 2727 команданту III. армије, Дунавске и Шумадиске дивизије послат извештај: „Напад је почео у зору. Пешадија предузела покрет у 11.30 часова и до 14 часова заузела Кајмакчалан. Заплењена је једна брдска аустриска батерија а има заробљеника из 11., 43. и 58. пука. Борба се продужава у правцу Старковог Гроба и Флоке. Кајмакчалан се утврђује. На Флоканској коси заузет је Вирут.
У 15 часова командант десне колоне јавља, да је на највишем врху Кајмакчалана било 2 реда ровова и сви су пуни лешева. Магла је врло густа те се не види куда ће ко кренути. Чим се мало разведри упутиће се напад ка Кочобеју гребеном Кајмакчалана. Сада се положај организује. Заробљени поручник из 43. пука вели, да је командовао 1. батаљоном 43. пука. На Кајмакчалану су били 11. пук, 2 батаљона 43. пука, 1. батаљон 58. пука и 2 чете 46. пука.
Командант дивизије му саопштио, да успех није потпун, није ни осигуран, док се не избије на спону Кајмакчалана – Кочобеј и то гребен са Кајмакчалана.
У 15.15 часова начелник штаба јавио мајору Брашићу ситуацију код десне колоне и рекао је, да командант дивизије познавајући пуковника Костића рачуна, да ће он тамо ствар извести како треба. Треба одмах кренути ка Сивом брегу јер докле год не буде Сиви брег заузет, није огарантован успех на Кајмакчалану. С тога нека командант одмах оде са штабом на Девојачки брег и отуд предузме што треба за заузимање Сивог брега, а кад овај буде заузет и Старков Зуб ће пасти сам по себи.
У 15.15 часова са ОБр. 2731 извештен командант III. армије: „Јутрос је примљено само 40 зрна за Данглисов топ. Остале муниције нема ни у I. ни у II. степену муниционе колоне. Молим за дејство да се муниција одмах изда, да би се огарантовао и проширио постигнути успех“.
У 16 часова мајор Брашић јавља, да ће још 2 батаљона према деловима који су већ на Сивом брегу, поћи у напред у напад на Сиви брег. Јављено му да ће успех на Кајмакчалану тек онда бити огарантован и много увећан, кад се узме Сиви брег. Рачуна на пуковника Костића и нада се да ће он ту ствар извести како треба.
У 16.05 часова командант артилерије јавља, да су сви Данглисови топови неисправни, лева артилериска група спрема напад на Сиви брег.
У 16.20 часова мајор Брашић јавља да десно крило Дунавске дивизије није ухватило тесну везу са нашим левим крилом.
У 16.32 часа пуковник Димитријевић из армије јавља, да је стигла муниција за дугачке 105 мм. топове и да је наређено да се одмах овамо упути.
Јављено му да наша лева колона управља напад на Сиви брег и Старков Зуб и да је потребно да деснокрилна Дунавска колона ухвати чврсту везу са нама и притисне непријатеља на Старковом Гробу.
У 16.50 часова начелник штаба питао је мајора Пурића, да ли су упућена одељења за непријатељем, да са њим одржавају додир и узнемиравају га и да ли су упућена од Кајмакчалана ка Кочобеју и Флоки. Одговорио је да су гонећа одељења послата и да капетан Антић већ дејствује заплењеном батеријом против Бугара.
У 17.15 часова командант 2. батаљона 2. пука са ОБр. 2732 наређено: „Са батаљоном се зауставите на Јурки Кулбелери. Поставите угодан бивак. Пошаљите бројно стање“.
У 17.20 часова командант дивизије пита команданта десне артилериске групе о ситуацији и против чега дејствује.
У 17.30 часова командант 4. пука јавља, да је био на Кајмакчалану, нашао команданта Добровољачког одреда, који је у вези са 7. пуком, који држи северни и северозападни део Кајмакчалана са к. 2525. Ппуковник Војин рекао му је, да би он предузео напад на Сиви брег, али је магла толика, да се ништа не види, те није могао организовати напад. Он је добио заповест од команданта бригаде да организује напад против Сивог брега са 2 батаљона. Пошто је видео да је тамо тако густа магла, извештава о томе команданта дивизије и пита за наређење.
Командант дивизије му одговорио: наређено је команданту 2. бригаде да овлада Сивим брегом, јер само у том случају огарантован је и потпун успех на Кајмакчалану. Злочин би био да се непријатељ сада не потисне, кад је разбијен и потрошен, не треба му дати времена да се уреди. Зато ако командант бригаде није још стигао на своју нову тачку командовања, ви примите ову заповест да одмах нападне и заузме Сиви брег.
У 18.15 часова пуковник Димитријевић из армије јавља, да начелник Дунавске дивизије извештава, да Дунавско десно крило не може одржавати везу са левим крилом ове дивизије, зато што се појавио велики празан простор између Дунавског десног и нашег левог крила. Дунавци су послали у том правцу један вод да затвори тај простор и ухвати везу са нашим левим крилом.
У 18.20 часова начелник армиског штаба пита за ситуацију. Одговорено му да лева колона напада Сиви брег делом снаге а део снаге десне колоне дејствује ка Кочобеју седлом између Кајмакчалана и Кочобеја.
Тражи да му се извештај о ситуацији пошаље што раније, како би и они могли издати своје заповести. Јавља, да је за топ 65 мм. дошло 2.000 метака, за Данглис 1.000 метака, за дугачки 105 мм. дошло 700 у Острово, али је додељено само за наше 250, и да мајор Шаплен треба да тражи муницију непосредно од пуковника Докена.
У 18.30 часова ово је саопштено команданту артилерије и наређено му да саопшти референту артилерије да Данглисову муницију не извлачи, јер су топови покварени, а што пре да извлачи другу муницију.
У 18.35 часова командант III. армије са ОБр. 2899 од данас у 18 часова доставља: „Батаљон 2. пешадиског пука који је данас у 13 часова упућен из Острова стављам вам га на расположење“.
У 18.40 часова командант дивизије наређује команданту 1. бригаде, да је лева колона нешто застала у покрету ка Сивом брегу и пошто нема везе са командантом 2. бригаде и Добровољачким одредом, да 7. пук јави тачно ситуацију леве колоне и извести зашто се не иде ка Сивом брегу и што су у опште стали. Ако је потребна сарадња 7. пука нека је укаже у пуној мери. Ако треба организовати к. 2525 то ће се ставити у задатак 17. пуку. Ако 7. пук оде ка Старковом Гробу онда ће се дати десној колони 17. пук. Пуковник Цветковић јавља, да је са Кајмакчалана ка Кочобеју упућено само 2 чете и то гребеном.
У 19 часова са ОБр. 2736 послат извештај команданту III. армије:
„У вези извештаја Пов. ОБр. 2644 од 27. тек. мес. у току борбе 26. ов. мес. губитци су код 4. пука: официра погинуло 1, рањено 12, нестало 2; војника погинуло 65, рањено 169, нестало 48; контузовано 7. Код 17. пука официра погинуло 6, рањено 21, нестало 3, контузовано 1; војника погинуло 63, рањено 249, нестало 120. У току борбе 27. ов. мес. из свију јединица погинуло 1 редов, рањен 1 официр и 6 војника. У току борбе 28. ов. месеца: официра погинуло 2, рањено 7; војника погинуло 35, рањено 70, контузовано 1“.
У 21 час командант артилерије са ОБр. 982 од данас доставља:
„У 5.30 часова артилерија је отворила ватру у циљу припреме напада. У 8.40 часова концентрисана је ватра свих тешких оруђа на Кајмакчалан. У 11.20 часова отворена је брза паљба против Кајмакчалана. У 11.30 часова пешадија полази напред и у 13.20 часова излази на гребен Кајмакчалана. После настаје релативно затишје. Затим је тучен Сиви брег“.
У 21 час командант III. армије са ОБр. 2865 од 29. тек. мес. доставља панорамски снимак: Старков Гроб – Кајмакчалан са осматрачнице I. армије – на употребу.
У 21 час командант III. армије са ОБр. 2832 од 29. тек. мес. доставља наређење Врховне команде ОБр. 5618 у коме се износи да Бугари својом дрскошћу и са малом снагом предузимају нападе и против нападе без обзира на слабост. Они тиме прикривају слабост и намеру импонирајући непријатељу. Наређује, да се сваки овакав бугарски напад одбије и одмах пређе у против напад и тиме узима иницијатива у своје руке. Достављено предње команданту 1. и 2. бригаде, 4., 5., 6., 7. и 17. пука, Добровољачког одреда и артилерије да се прими к знању и води рачуна.
У 21.10 часова командант десне колоне са ОБр. 1470 од 19 часова извештава: „У 5 часова отпочела је припрема за напад на Вирут и Кочобеј. У 7 часова пешадија пошла у напад и наишла је на снажан отпор и том приликом пао је храбри ппуковник Молеровић. У 11.15 часова отпочело је бомбардовање Кајмакчалана и у 11.30 часова пешадија се кренула у напад; напад је успео и Кајмакчалан заузет. Рђаво време омело је заузеће Кочобеја. Артилерија заслужује пуно признање“.
У 22.30 часова командант дивизије разговарао је са пуковником Костићем о раду леве колоне, која је требала по заузећу Кајмакчалана да окрене фронт ка Сивом брегу и заузме га. Пуковник Костић извештава да је наредио потребно, али је пуковник Павловић због магле и непознавања терена закаснио, али ће гледати да то ноћас покуша.
Командант дивизије га извештава, да има за сутра на расположењу цео 6. пук, 2 батаљона 4. пука и Добровољачки одред, те да рашчисти ситуацију на Сивом брегу и продужи напад на Старков Гроб. Артилерија да преко целе ноћи узнемирава непријатеља на Сивом брегу. 2 батаљона 7. пука и 17. пук долазе у дивизиску резерву са задатком да огарантују Кајмакчалан и да јаким извиђачким одељењима извиђају у правцу Црне реке. Десна колона: 5. пук, 1 батаљон 4. пука, 1 батаљон 7. пука и 1 батаљон 8. пука имају да рашчисте са Кочобејом и Флоком и продуже ка Добром Пољу.
У 22.45 часова командант дивизије са ОБр. 2742 издао је следећу заповест:
„Овладано је Кајмакчаланом. Стигао је у појачање и 1 батаљон 2. пука.

Наређујем:

1) Десна колона напашће непријатеља на Кочобеју и очистити тај правац од непријатеља. Осигурати и извиђати у свим правцима који изводе из Црне реке.
2) Лева колона напашће сутра 1. октобра у 5 часова непријатеља на линији: Сиви брег – Старков Зуб и овладати овим положајем. Потом осигурати се извиђањем свим правцима, који изводе из Црне реке.
3) Дивизиска резерва под командом пуковника Јована Јовановића (1. и 3. батаљон 7. пука, 17. пук, брдски вод капетана Антића и бугарска заплењена батерија) поседа и организује Кајмакчалан за одбрану, извиђа у свим правцима који изводе из Црне реке. По потреби помаже било десну било леву колону.
4) Дивизиска артилерија потпомаже рад обеју нападних колона и дивизиске резерве.
5) Не сме бити нагомилавање трупа у једном правцу.
6) Ја ћу се налазити на Метеризи“.
Достављена заповест команданту десне и леве колоне, дивизиске резерве и артилерије.
У 23 часа са ОБр. 2744 команданту 2. батаљона Дунавског пешадиског пука III. позива и референту за артилерију: „Да би се омогућило извлачење артилерије на Кајмакчалан и седло између Кајмакчалана и Кочобеја

Наређујем:

1) Да 1. октобра до подне одмаршује на јужну падину Плоче 2. батаљон Дунавског пешадиског пука III. позива и ту се убивакује.
2) Референт за артилерију наредиће да се на Плочи прикупи потребан алат за израду означених путева.
3) Изради пута за Кајмакчалан приступити одмах а изради пута за седло између Кајмакчалана и Кочобеја приступити чим ситуација дозволи“.
Данас око 16 часова начелник ђ-штаба био је на Кајмакчалану, обишао положај и оријентисао се о ситуацији, лева колона требала је да заузме Сиви брег, али командант 4. пука, који је имао да изврши тај задатак са 2. батаљоном, није га извршио изговарајући се да је густа магла. Начелник штаба наишао је на Кајмакчалану на пуковника Павловића, који му је казао да незна где је Сиви брег те га је оријентисао. Али он ипак није извршио задатак.
Десна колона није такође развила свој успех према Кочобеју и Флоки. Упућена је била колона од 2 чете гребеном од Кајмакчалана ка Кочобеју, али по извештају мајора Пурића, ове су чете лутале по магли и вратиле се натраг не учинивши ништа.
Тако је успех овога дана остао неискоришћен благодарећи неактивности команданата колона или више команданата 4. пука и колоне из 5. пука, која је била упућена ка Кочобеју.
Командант дивизије имао је овако мишљење о успеху овога дана:
„26. септембра победили смо Врховну команду и армиску команду. Оне су тек онда дошле до уверења, да ако се сматра као што се говори, да се одавде чека решење, треба ову дивизију појачати. Тога дана смо још улили и клицу пораза Бугарима, јер су били страховито растрешени“.
Губитци: погинуло: 6 официра, 9 подофицира и 56 каплара и редова.
Рањено: 14 официра, 37 подофицира и 286 каплара и редова.
Контузовано: 2 официра, 2 подофицира и 26 каплара и редова.
Утрошено муниције: артилериске 7.172 зрна.

Дејство Дунавске дивизије

„У току ноћи 29./30. септембра на фронту дивизије пушкарање предњих делова. Непријатељ бацао бомбе и ракетле и отварао пешадиску и митраљеску ватру.
Губитци: 4 рањена редова. Са ОБр. 1048 извештена армија и суседне дивизије.
У току дана:
У току пре подне на фронту ове дивизије обострана јака артилериска ватра. Непријатељска артилерија са Старковог Гроба тукла је повремено центар десне колоне (14. пешадиски пук), а западно од с. Живоње центар леве колоне (2. батаљон 9. пешадиског пука).
У 12.20 часова командант армиске артилерије телефоном јавља, да Данглисова батерија обрати пажњу да не туче Дринце који наступају ка Старковом Зубу.
Јављено начелнику штаба 1. Тимочке бригаде, који је одговорио да то види, да је њихово десно крило у вези са дринским, али да су видели прикупљање Бугара на Старковом Зубу.
У 12.35 часова командант армиске артилерије (ађутант) телефоном јавља: да је виђено да преко Старковог Гроба иду појачања бугарска ка Кајмакчалану.
Наређено је команданту дивизиске артилерије, да Бекирова батерија осматра Старков Гроб и држи га под ватром.
У 12.45 часова начелник штаба Дринске дивизије телефоном јавља, да њихови делови наступају ка Старковом Зубу а на Кајмакчалану још се рвемо.
У 12.47 часова начелник штаба 1. Тимочке бригаде телефоном јавља, да је код Дринаца тренутно затишје после њиховог скока у напред од 100 – 150 метара. Пред центром 13. пука наша артилерија није направила ниједан продор у непријатељским препрекама од жица.
Од 13 – 16 часова киша и магла, артилерија ћути.
У 14.15 часова начелник армиског штаба телефоном јавља, да је Дринска дивизија заузела Кајмакчалан, заробила 4 бугарска топа, наступају ка Флоки и Кочобеју, а левим крилом ка Старковом Зубу. Треба га у томе помоћи. Одмах то достављено начелнику штаба 1. Тимочке бригаде, с тим, да десно њено крило одржава везу и иде упоредо с Дринцима и да их помаже и својом Данглисовом батеријом.
У 15.45 часова примљен је извештај команданта Дринске дивизије ОБр. 2727 о ситуацији у 14.45 часова:
„Напад почео у зору. После артилериске припреме напада, пешадија је кренула у 11.30 часова и до 14 часова заузела Кајмакчалан. Има заробљеника из 11., 43. и 58. пука и 4 брдска топа. Борба се продужава у правцу Старковог Гроба и Флоке. Кајмакчалан се утврђује. На Флоканској коси заузет је Вирут“.
У 16 часова са ОБр. 1052 послат је команданту III. армије и командантима суседних дивизија овај извештај о ситуацији:
У току по подне на фронту ове дивизије слабија артилериска ватра, која је у 13 часова прекинута кишом и маглом.
Јутрос се предало на левом крилу ове дивизије 8 непријатељских војника из 10. пука.
Ситуација у 16 часова:
Отпочела је артилериска ватра с наше стране.
На седлу Старков Гроб – Џаула осећа се код непријатеља живост и овде је отпочела пешадиска и митраљеска ватра.
Непријатељска артилерија од Кремјанских винограда и југозападно од Живоње тукла лево крило ове дивизије. Од ове ватре имамо губитака.
У 16.30 часова начелник армиског штаба телефоном јавља, да је Кајмакчалан потпуно заузет, да су два реда ровова пуни бугарских лешева. Дринци се спремају за јуриш против Старковог Зуба. Само се жале да немају довољно везе са овом дивизијом.
Одмах о томе извештен начелник штаба 1. Тимочке бригаде с наређењем, да се мора одржавати тесна веза са Дринцима и помоћи њихов напад на Старков Зуб. Он одговорио, да је примећен известан покрет код непријатеља на седлу Старков гроб – Џаула и да се у том тренутку чује ту пушчана и митраљеска ватра.
У 16.50 часова начелник штаба 2. Дунавске бригаде телефоном јавља, да непријатељска артилерија гађа у резерву дивизије у долини р. Брода (одмах затражено да дејствује артилерија Моравске дивизије) и да имају губитака од ње. Да су наше унапред послате патроле биле дочекане јаком пешадиском и митраљеском ватром. Да је Моравска дивизија обасула пред собом непријатеља силном артилериском ватром и да се сада чује пред њом пешадиска борба.
У 17 часова начелник штаба Моравске дивизије на постављено му питање телефоном одговара, да дејствују артилеријом на непријатеља који је посео своје ровове и да ће у згодној прилици почети акцију пешадијом.
У 17.05 часова командант ове дивизије наредио је да артилерија настави спором и прецизном ватром рушење непријатељских ровова.
У 17.05 часова начелник штаба 1. Тимочке бригаде телефоном јавља, да је веза са Дринцима изгубљена с тога, што су они своје две крајње левокрилне чете одвели некуд. Командант 8. пука за попуну празнине (јаруге) упутио одмах један вод и одржаваће везу средством патрола. Садејствоваће с Дринцима.
Одмах достављено све то помоћнику начелника армиског штаба, с тим, да би се Дринци на левом крилу требали да појачају.
У 17.50 часова начелник штаба 1. Тимочке бригаде телефоном јавља, да непријатељска артилерија са Старковог Гроба дејствује против 14. пешадиског пука, али, изгледа, без већег успеха. Да су рововска оруђа целог дана дејствовала добро против непријатељских препрека.
Нађен је у камењару један непријатељски хаубички задњак карски са 13 разорних граната и 6 шрапнела, који је непријатељ оставио у одступању од 14. септембра.
У 20 часова са ОБр. 1053 послат је команданту III. армије и командантима суседних дивизија следећи извештај о ситуацији:
Од 16 часова вођена је обострана јака артилериска борба. Наша артилерија успешно је тукла непријатељске ровове и на већем делу испред истих порушила препреке.
Непријатељска артилерија од Старковог Гроба тукла је од 16.30 до 17.30 часова јаком ватром центар десне колоне (14. пешадиски пук).
Упућене патроле непријатељ дочекао јаком пешадиском и митраљеском ватром.
Вечерас се предало 18 бугарских војника из 10. пука.
Заробљеници изјављују да су 55. и 56. пук смењени са положаја Сович – Старков Гроб и упућени за Елбасан; на њихово место да је дошао један Германски пук.
У 20 часова примљена је наредба ОБр. 2903 команданта III. армије која је изнета напред за овај дан у целости код Дринске дивизије.
У 20 часова примљен је извештај команданта 2. Дунавске бригаде ОБр. 745 о раду у току дана:
У 10 часова 9. пук отпочео је пребацивање предњих делова – десетина ка циљу № 3 и 4, али су ови делови дочекани врло јаком митраљеском и пешачком ватром. Десно крило 9. пука успело је да пребаци десетину чете – из првог борбеног реда на даљину до 100 метара од непријатељских ровова а лево крило на даљину од 50 метара. Услед овога непријатељ је журно посео ровове и отворио врло јаку ватру. У то време је отпочео и бочном артилериском ватром тући лево крило 9. пука. Пешадиском и артилериском ватром приморани су делови десног крила 9. пука да се врате у своје ровове, а левог крила да се задрже на месту докле су допрли.
У 10 часова 18. пук је кренуо патроле напред, али су оне снажном ватром дочекане и спречен им је сваки покрет у напред. Око подне, као и по подне непријатељ је јако обасипао артилериском ватром пут Сетина – Крушоград, у чијој се близини налазила дивизиска резерва, од које је ватре ова имала и мањи губитак.
Бегунаца бугарских има 26.
У 21 час примљен је извештај команданта 1. Тимочке бригаде ОБр. 666:
„Непријатељ је на својим положајима. Наша артилерија успела је да на оба крила 13. пешадиског пука направи пролазе на непријатељским препрекама. У непријатељским рововима осећа се живост. Непријатељ држи Старков Зуб, око кога се не чује борба. На јужној коси Старковог Зуба има 2 чете нашег 6. пука, које су дубоком јаругом одвојене од десног крила 8. пука. Предузете су мере за одржавање везе преко ове јаруге“.
У 0.40 часова са ОБр. 1055 достављено је команданту дивизиске артилерије извешће официра – осматрача са к. 1800 у следећем:
„Противничка артилериска батерија на Старковом Гробу на истом месту дејствовала пре подне на наше десно крило на Сович. Одмах извештена о овоме батерија позади жуте косице на југозападном крају преседла између Старковог Гроба и Совича дејствовала на лево крило Дринске дивизије (јужна падина Старковог Гроба). Њу гађала батерија капетана Петена. Са Совича дејствовала на 3. пољску батерију и нека батерија средњег калибра. Она није осмотрена. Батерија у пољу југозападно од Живоње дејствовала од 11 – 12 часова врло активно на наше лево крило на Совичу. Њу дуго времена нико није гађао. Тек између 12 и 13 часова извршена је са к. 1800 коректура ватре батерије капетана Глемарска на ту противничку батерију. Три плотуна пала су у батерију. Батерија на средокраћи пута Крушоград – Хасан. Оба кратко време дејствовала у правцу Крушограда“.
У 22.15 часова са ОБр. 1056 достављено је свим командантима бригада и команданту дивизиске артилерије наређење команданта III. армије ОБр. 2907 за продужење рада 1. октобра:
„Пошто су трупе Дринске дивизије данас овладале Кајмакчаланом, то за сутра 1. октобра наређујем продужење рада према мојој заповести ОБр. 2785 од 29. септембра.
Почетак напада у 6.30 часова“.
Пошто су трупе Дринске дивизије данас овладале Кајмакчаланом то према наређењу команданта III. армије ОБр. 2907 од данас наређујем: Да се сутра 1. октобра продужи рад према мојој заповести ОБр. 1043 од 29. ов. месеца.
Почетак отварања артилериске ватре у 6.30 часова.
Губитци: погинуло: 2 каплара и 2 редова; рањено: 2 официра, 2 подофицира, 3 каплара и 27 редова; контузовано: 1 каплар и 2 редова.
Утрошено муниције: пушчане 43.260, митраљеске 13.660 метака, ручних бомби 84, Азен бомби 168, ракетли за осветљење 15, ракетли за сигнализацију 19, артилериске 3.005 зрна.
Морал код трупа на достојној висини.
Распоред трупа непромењен.
Плен: 26 бугарских војника – бегунаца из 10. пука (предала се нашем 9. пуку); 1 задњак карски непријатељски са 13 разорних зрна и 6 шрапнела (од одступања непријатељског на дан 14. тек. месеца); 70 шињела, 38 блуза, 36 чакшира, 57 шајкача, 117 пари цокула, 126 кошуља, 125 гаћа, 196 пари чарапа, 48 пари увијача, 112 пешкира, 100 марама, 51 блуза летња, 51 чакшире летње, 41 пар ципела летњих, 41 шлем, 48 кесица с прибором за шивење, 50 појасева, 31 поткошуља, 61 значка за распознавање, 49 ранаца, 41 шаторско крило, 40 чутурица, 64 порције, 33 торбице, 1 мањерка, 4 ћебета војничка, 41 кашика и 16 виљушки.