30. септембар, Операције II армије

51

Како је ноћ 29./30. септембра проведена види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 2409.
У току дана:
Аеропланска ескадрила ове армије подноси извештај о свом раду према усменој заповести из тач. 16 за 29. септембар. Три аероплана бацили су бомбе на бугарске биваке пред II. армијом. Слојеви магле који су један за другим наилазили сметали су осматрање и бацање бомби на Добро Поље. Две бомбе од 105 биле су бачене на логоре на Кравици, а 12 од 120 на логоре северно од Кожуха, чији је врх био врло добро виђен. Две су експлодирале у циљу. Два друга аероплана вршила су осматрање гађања артилерије. Ништа није примећено на Голом Билу, Шлему и Ветернику, за време док није било магле нису примећени покрети трупа. Ситуација није нигде промењена. Ништа није примећено на Преслапу, Зборском, Кожуху и Дудици. Облаци су спречавали да се виде предмети осим највећи врхови где није примећен никакав покрет трупа нити икаква припрема артилерије.
У току овога дана армија је примила ове важније извештаје:

Од команданта Тимочке дивизије

ОБр. 1853 и 1858, а који су изнети код исте за овај дан.

Од команданта Шумадиске дивизије

ОБр. 1830 и 1833 изнети код исте за овај дан.

Ова армија са ОБр. 2425 извештава команданта Шумадиске и Тимочке дивизије следеће:
„Дринска дивизија заузела је данас Кајмакчалан и продужила је борбу ка Старковом Гробу и Флоки, заузевши на Флоканској коси тачку Вирут. Шумадиска и Тимочка дивизија продужиће сутра 1. октобра данашњу акцију“.
Под истим бројем у 18 часова извештена је III. армија о овом наређењу дивизијама.
Армија са ОБр. 2426 у 18.20 часова наређује аеропланској ескадрили да сутра пошаље 2 аероплана да бацају бомбе, и то: један на Добро Поље, а други у рејону Кожуха, где је данас бацио бомбе. Команданту армије нарочито је стало до тога да се баци што више бомби на Добро Поље, ако икако буде могућно с обзиром на време.
Наређење ОБр. 2375 команданта II. армије за све трупе: „Да се са непријатељем одржава сталан додир и што боље сазна стање код њега, јер је стање бугарских трупа 19. септембра на Кајмакчалану било такво, да је командант бригаде тражио да напусти положај јер ће бити заробљен од нас, услед чега је он смењен и постављен други, који је по доласку и добивши појачања предузео напад“.

Дејство Тимочке дивизије

Ноћ 29./30. септембра прошла на миру.
У току дана:
До 12 часова отпочела је акција по заповести ОБр. 2345.
Наша артилерија у више махова дејствовала је на непријатељске заклоне, у циљу рушења ових и тучења посаде у њима, као и на непријатељску артилерију која је у домету наших оруђа. Непријатељ је такође у неколико махова одговарао својом артилеријом и то: оном од Тушина, са Кожуха и Преслапа.
Пешадиска одељења, упућена у циљу изазивања ватре код непријатеља и извиђања, чим су почела наступати, дочекана су непријатељском ватром и до сада није се могла уочити никаква промена код предњих непријатељских делова. Изгледа, само да је код Зборског 3. батаљон 24. бугарског пука замењен неким другим батаљонима, вероватно из истог пука.
Са ОБр. 1860 у 12 часова командантима колона наређено:
„После подне да буде активнија акција у духу моје заповести ОБр. 1818 од 28. тек. месеца“.
Стање у 16 часова:
Од подне је продужена акција. Под заштитом артилериске и митраљеске ватре, нарочита пешадиска одељења врше извиђања и узнемиравања непријатеља.
Сем пушчане и митраљеске ватре против наших извиђачких делова, непријатељ је дејствовао после подне ретком артилериском ватром са Преслапа (извештена армија са ОБр. 1216).
У 19 часова под ОБр. 1864 послат је армији следећи извештај:
„Под заштитом артилериске ватре и користећи се маглом, појачани извиђачки делови успели да се мало више приближе непријатељским положајима. На десном крилу ти су делови пришли до на 400 метара испред с. Тушина, али су тада дочекани јаком пушчаном ватром из непријатељских ровова и унакрсном ватром непријатељске артилерије са Кожуха, од Тушина и од Нонтиса; затим је примећено да је непријатељским пешадиским деловима код Тушина почело прилазити појачање са косе испред тог села, после тога извиђачки делови су се морали вратити натраг, оставивши напред само патроле. На левом крилу извиђачки делови су успели, да заузму неке тачке испред непријатељске утврђене линије а које тачке служе за непријатељске објавнице и осматрачнице; при даљем покрету ти су делови дочекани јаком фронталном и бочном пушчаном и митраљеском ватром, а потом је непријатељ отпочео дејствовати и артилеријом са Преслапа и Кожуха, те су и ти делови заустављени. Тим извиђањем утврђено је: да су распоред и посада у првој непријатељској линији исти као и до сада.
Данас се предао коњичком дивизиону један бугарски војник из 45. пука. На кратком саслушању изјавио је:
Да је 1. батаљон 45. пука са 4 митраљеза спрам Трстеничке косе.
Да је 2. батаљон тог пука на Кожуху.
Да је 1. чета тог батаљона код Тушина и три позади, и мисли да су и оне на Кожуху – али ово изгледа да је тачно.
Да је западно од 45. пука 24. а источно 58. пук.
Да на Кожуху и код Тушина има по једна хаубица и по један обичан брдски топ.
Извештај о губитцима послаће се накнадно“.
Јучерашњи губитци: рањено: 4 подофицира и војника; контузован 1 војник (извештена армија са ОБр. 1864).
У 19 часова командант II. армије под ОБр. 2425 наређује:
„Дринска дивизија заузела је Кајмакчалан и продужила је борбу на Старковом Гробу и Флоки заузевши на Флоканској коси тачку Вирут.
Шумадиска и Тимочка дивизија продужиће сутра 1. октобра данашњу акцију.
На основи овога под ОБр. 1867 у 20.20 часова командантима колона наређено је да сутра 1. октобра у 7 часова продуже акцију у духу заповести ове команде ОБр. 1818 од 28. ов. мес.
Са ОБр. 1854 достављено је наређење Врховне команде ОБр. 5560, обема колонама, које се односи на мотрење на непријатеља и прибављање података код њега.
Стање здравља као и досад“.
Са ОБр. 1858 извештена армија и суседне дивизије.
Од команданта II. армије примљено је наређење ОБр. 2375 а које је напред у целости изнето. Ово је наређење саопштено трупама.

Дејство Шумадиске дивизије

У току ноћи 29./30. септембра обострано час јаче – час слабије пушкарање праћено обостраном ретком артилериском ватром. Са ОБр. 1830 извештен командант армије и суседне дивизије.
У току дана:
Од команданта II. армије примљено наређење ОБр. 2375 а које је напред у целости изнето. Ово је достављено трупама са ОБр. 1831.
У 12 часова са ОБр. 1833 извештен командант II. армије и суседне дивизије следеће:
„Јутрос у 7 часова отпочела је с наше стране артилериска ватра час јача – час слабија. Густа магла, која покрива непријатељске положаје отежава јаку артилериску акцију.
Јачи извиђачки делови кренути напред услед чега се отворила пешадиска и митраљеска ватра. Непријатељ привремено туче артилериском ватром Катунац и Пожарске положаје“.
На основу извештаја команданта одсека командант дивизије са ОБр. 1836 од 30. ов. мес. у 16.15 часова из Пребедишта извештава команданта II. армије, Тимочке и Дринске дивизије о стању на фронту:
„Од 12 – 16 часова продужена је артилериска паљба и притисак јачим извиђачким одељењима пешадије“.
Командант II. армије са ОБр. 2418 од 30. ов. мес. доставља извештај команданта III. армије о заузећу Кајмакчалана од стране Дринске дивизије и заробљавању једне брдске аустриске батерије.
На основу извештаја команданта одсека командант дивизије са ОБр. 1838 од 30. ов. мес. у 19.40 часова из Суботског извештава команданта II. армије, Тимочке и Дринске дивизије о стању:
Ситуација од 16 до 19 часова 30. септембра:
„Сем обостране артилериске и повремене пешадиске ватре на фронту дивизије ничег значајнијег.
Густа магла на непријатељским положајима у многоме је ометала акцију и осматрање дејства наше артилерије.
Распоред трупа непромењен.
Нашим трупама према Ветернику предала су се 2 бугарска војника из 5. чете 2. батаљона 29. пешадиског пука.
Саслушање следује“.
Командант II. армије са ОБр. 2425 од 30. ов. мес. из Драгоманаца наређује:
„Дринска дивизија заузела је данас Кајмакчалан и продужила борбу ка Старковом Гробу и Флоки заузевши на Флоканској коси тачку Вирут.
Шумадиска и Тимочка дивизија продужиће сутра 1. октобра данашњу акцију“.
На основу овога командант дивизије са ОБр. 1839 од 30. ов. мес. у 20 часова из Суботског наредио је команданту десног и левог одсека, целокупне артилерије и опште резерве ово:
„Дринска дивизија заузела је данас Кајмакчалан и продужује борбу ка Старковом Гробу и Флоки заузевши на Флоканској коси тачку Вирут.
Наређујем да наша дивизија 1. октобра од 7 часова продужи данашњу акцију“.
Губитци: рањено: резервни ппоручник Антоније З. Благојевић, водник 3. чете 2. батаљона 11. пука; резервни пешадиски ппоручник Стојан М. Стошић, водник 3. чете 2. батаљона 11. пука, 1 подофицир, 2 каплара и 12 редова.
Контузовани: 1 подофицир и 1 редов.
Оболело 19 људи.
Утрошено муниције: пушчане 65.626, митраљеске 5.580 метака, ручних бомби 165, бомби за азен топ 215, артилериске муниције 2.210 зрна.
Утрошак муниције попуњен.