2. новембар, Операције аустриске и српске војске

59

Операције аустриске војске

Операције V. армије

Настало је дивно јесење време, те су трупе V. армије овај дан искористиле за одмор и припрему за напад на нови српски положај. Коњица је одржавала додир са српским трупама, а кад је пала ноћ 2./3. новембра све остале трупе ове армије заузимале су припремни положај за напад.

Операције српске војске

У току овог дана на фронту српске војске није било ничега значајнијег.

 

Ситуација

У току овог дана стигли су у Врховну команду ови важнији извештаји:

Од команданта II. армије

ОБр. 3026
(у 1 час)

„Стање армије у току данашњег дана и вечерас овакво је:
1. Тимочка дивиз. I. позива. Стање на фронту је редовно; непријатељске коњичке патроле виђене су у с. Богосавцима и на простору између Старог Липолиста – Дуваништа. Пешадиска одељења нису запажена.
2. Моравска дивизија I. позива. Стање је редовно. Непријатељске коњичке патроле појачане са по једним водом пешадије ушле су у Петловачу, Рибаре и Прњавор. Позади патрола, које су ушле у Петловачу и Рибаре, креће се непријатељски стрељачки строј у јачини до једног батаљона.
3. Тимочка дивизија II. позива. Непријатељска коњица примећена је у Клењу и Прњавору. У 11.45 часова непријатељ спрам: Зофића воденице отварао је ватру против Новог села а затим и Љешнице. Са Видојевице није примећен никакав покрет.
4. Шумадиска дивизија I. позива. Непријатељ је још јутрос отпочео напад на Шабац, а око 12 часова напад је достигао највећу жестину. Због силне артилериске ватре батаљон 13. пешад. пука попустио је. Упућена је одсечна резерва, батаљон из 10. пешад. пука, која је успела, да га у неколико задржи.
У 15.30 часова непријатељ је јаком артилериском ватром и са монитора и батеријама са леве обале Саве и са пута за Шеварице, тукао трупе Шабачког одреда. У 16 часова непријатељ је порушио био царинарницу ватром из монитора, као и почео да искрцава јаку снагу пешадије према царинарници, а и да обухвата 13. пешад. пук I. позива са западне стране од Дреновца и Табановића. Одмах по овоме наређено је команданту Шабачког одреда, да се постепено повлачи у правцу Јевремовачког положаја, које ће повлачење бити штићено како пољском, тако и тешком артилеријом Шумадиске дивизије I. позива са Јевремовачког положаја.
Како заробљеници веле, од Дреновца до Табановића учествовали су 28., 68., 42. и 72. пукови као и један пук пребачен понтонима између Кленка и Шапца.
Дејство непријатељске артилерије било је тако силно, да су сви ровови на фронту према Сави били затрпани. Уопште борбу је решила у главном непријатељска артилерија. У току данашњег дана Шабачки одред имао је губитака око 500 мртвих и рањених; од којих су војници III. позива успели, да извуку уназад једва 100; остатак је остао на положају“.

ОБр. 3036
(у 8 часова)

„Част ми је известити, да ћу се данас у 8 часова пре подне са оперативним одељењем штаба кренути из Бојића за В. Бошњак, где ће бити армиски штаб. Молим да ми се наређења тамо шаљу“.

ОБр. 3038
(у 8.40 часова)

„Стање армије ноћас и јутрос овакво је:
1. Коњичка дивизија. На фронту нема ништа ново.
2. Тимочка дивизија I. позива. Стање је редовно; једна официрска патрола приметила је ноћас пре пола ноћи, непријатељску коњичку патролу на 2 ½ км. испред десног одсека.
3. Тимочка дивизија II. позива. Непријатељ се повукао из Прњавора; у Рибарима нема непријатеља. На фронту Пејина ада – уток Јадра сву ноћ било је пушкарање од непријатељске стране.
4. Шумадиска дивизија I. позива. У току ноћи није било ничега новог; непријатељ није нападао.
5. Данас у 5 часова 2. коњичка бригада појачана Шумадиским коњичким пуком I. позива и 1 коњичком батеријом, упућена је у циљу извиђања непријатеља у Мачву.
6. Моравска дивизија I. позива. На фронту нема ништа ново; непријатељ није предузимао никакве покрете. Синоћ око 17 часова и јутрос око 4.30 час. непријатељске пешад. патроле у јачини до једне десетине долазиле су до северне ивице села Липолиста“.

Од делегата ђенерала Јанковића са Цетиња

ОБр. 232

„Офанзивна група црногорске војске налази се сад на десној обали Дрине према Горажди и Фочи, и овако је распоређена:
1. Санџачка војска, држи фронт према Горажди од р. Лима па до Оглешевског потока у овом саставу:
Колашинска бригада од 6 батаљона;
Плеваљска бригада од 5 батаљона;
Васојевићска бригада од 3 батаљона;
Беранска бригада од 3 батаљона;
Ловћенска бригада од 3 батаљона;
Ђаковичка бригада од 3 батаљона;
Укупно 23 батаљона са десет митраљеза. Батаљони су јаки 350 – 700 људи а просечно око 500 људи. Од артилерије има: 1 пољска брзометна Крупова батерија; 1 брдска брзометна Крупова батерија; 1 брдска небрзометна Крупова батерија; 1 брдска Дебанжова батерија; 1 пољска Дебанжова батерија и 2 пољске хаубице. Свега двадесет и четири топа. Укупна јачина Санџачке војске: 13.722 војника.
2. Дрински одред, држи фронт према Фочи од Оглешевског потока до Плијеша, у овом саставу:
Спужка бригада од 6 батаљона,
Дурмиторска бригада од 3 батаљона,
Дечанска бригада од 3 батаљона,
Зетска бригада од 3 батаљона,
Укупно 15 батаљона са десет митраљеза. Батаљони су јаки 4 – 800 људи а просечно око 600 људи. Од артилерије има: 2 пољске хаубице, 1 вод пољске брзометне (Кумановци), 1 Шкодину брзометну пољску батерију, 1 вод пољске артилерије „Обузовски“, 1 вод брдске Дебанжове „убрзане“, 1 брдску Дебанжову батерију – спорометну. Свега 17 топова. Укупна јачина Дринског одреда: 10.110 војника.
Спужка бригада, која је раније била према Калиновику повукла је се на десну обалу Дрине у састав Дринског одреда. Непријатељ држи леву обалу Дрине. Према целом овом фронту Санџачке војске и Дринског одреда, а према до сад прибраним податцима јачина је непријатеља око 20.000 војника“.
Шеф војно железничког одсека из Солуна јавља: „Да је 1. новембра у јутру почео истовар артилериског материјала, који се састоји из: 3 топа 14 см.; 3 лафета и 12 металних подлога; 3 сандука са прибором за прожектор; 771 сандук материјала; 10 сандука пушчане муниције; 12 сандука ракетли; 750 сандука фишека; 1.500 челичних зрна. Потом јавља, шта је све потребно спремити за израду батерија и дочек мисије коју чине: 4 официра, 3 аспиранта, 9 подофицира и 85 војника.
Под ОБр. 5659 рапорт је у целости достављен команданту Одбране Београда и начелнику артилериског одељења“.